Op 6 april 1771 werden door de schout van Hardenberg de huwelijkse voorwaarden geregistreerd van Berend Meijlink, weduwenaar van wijlen Geertien Jansen, en Fennegien Uelderink, jongedochter, geadsisteerd met haar vader Gerrit Uelderink als haar verkoren momboir. Het zoontje van Berend Meijlink en wijlen zijn vorige vrouw Geertien Jansen, genaamd Jan Meijlink kreeg in voldoening van de nalatenschap van het moederlijke goed zodra hij 25 jaar oud is 450 Carolyguldens. Ook werd hij erfgenaam, samen met de eventueel nog te geboren worden kinderen uit het tweede huwelijk. Wanneer de bruidegom of bruid zou komen te overlijden binnen de tijd van 20 jaar na dato, mocht de langstlevende binnen de gemelde tijd weer trouwen en op het erve Meijlink blijven wonen. 

Berend Meilink was in 1769 getrouwd met Geertje Jansen Geerts, afkomstig uit Radewijk. Uit hun huwelijk was zoon Jan geboren, gedoopt op 11 maart 1770 in Gramsbergen. Drie dagen later stierf Geertje in het kraambed en zodoende hertrouwde Berend in 1771 met Fennegien Uelderink uit Brucht. Op 9 oktober 1784 werd hun dochter Gesina Alberta geboren. Zij zou de erfopvolgster zijn. Zij trouwde op 12 mei 1803 te Hardenberg met Berend Meilink en na diens jong overlijden (hij werd slechts 40 jaar oud) hertrouwde ze op 8 juni 1816 te Gramsbergen met Jan Hzn. Roelofs, afkomstig uit Uelsen.

In 1832 was het huis en erf eigendom van landbouwer Jan Roelofs Hzn en echtgenote Gezina Alberta Meilink. We vinden het Meilink in 1832 gesitueerd op den Hoogen Esch in sectie D no. 935 op legger nr. 375, gelegen aan de zgn. Tijsteeg.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

375/46: Huis en erf. In 1861 verkoop. Over op:
1310/41: Eigendom van Berend Harmen Meilink, zoon van Berend Meilink en Gezina Alberta Meilink. Hij was op 1 juli 1836 te Gramsbergen getrouwd met Diderika Scholten uit Heemserveen. Vervolgens werd het erve Meilink in veiling gebracht. Over op: 1208/24

Asser Courant van 2 april 1864.
 

1208/24: Eigendom van Hendrik Jan Roelofs, landbouwer te Loozen (later Holtheme). Hij was op 2 november 1849 te Gramsbergen getrouwd met Hendrikjen Roelofs, de jongste dochter van Jan Roelofs en Gezina Alberta Meilink (zie register van overschrijving, deel 184, nr. 123).

Vervolgens ging de eigendom over op hun zoon Hendrik Jan Roelofs die op 16 juni 1893 te Gramsbergen trouwde met Gezina Richterink uit Brucht. Huisnr. E-7. Huis, erf met varkenshok, stookhok en schuren. In 1844 stichting en splitsing. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1884.

1208/68: Nieuwe sectie D-2107. Huis, schuur en erf. In 1891 verval vrijdom. Over op:
1208/70: In 1893 boedelscheiding. Over op:
2912/35: Eigendom van Hendrik Jan Roelofs en Gezina Richterink. Na haar jong overlijden (zij werd slechts 32 jaar) hertrouwde Hendrik Jan op 14 mei 1903 te Gramsbergen met Dederika Meilink. In 1911 verbouw. Over op:
2912/59: Sectie D-2107 op de ‘Hooge Esch’. In 1911 bijbouw en vereniging. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1911.

2912/60: Nieuwe sectie D-2935. Huis, schuur en erf. In 1928 verbouw. Over op:
2912/63: In 1928 boedelscheiding. Over op: 
4501/32: Eigendom van zoon Egbert Roelofs (geb. 05-12-1906) (voor 1/6de), Albert Roelofs (1/6de), Aaltiena Geziena (1/6de), Geziena Aaltiena (1/6de), Jennegien (1/6de) en Hendrik (1/6de) (zie register van overschrijving hypotheken, deel 740, nr. 78). In 1934 sloop en herbouw. Over op:
4501/52: In 1937 successie. Over op:
4831/39: Idem eigenaren. In 1938 herbouw en vereniging. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1938.

4831/53: Nieuwe sectie D-3276. Huis, schuur, bouw- en weiland. In 1948 boedelscheiding. Over op:
5235/29: Eigendom van Egbert Roelofs (geb. 05-12-1906) en echtgenote Gezina Harmina Johanna Reinders (zie register van overschrijving hypotheken, deel 927, nr. 62). In 1952 stichting. Over op:
5235/37: Huis, schuur, bouwland, weiland en K.I-station. In 1954 overdracht en vereniging van percelen. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1954.

5235/40: Nieuwe sectie D-3543. Huis, schuren, bouw- en weiland en K.I.-station. In 1973 verbouw. Over op:
5235/48: Holtheme, huisnr. E-7. In 1976 verkoop. Over op:
6928/1: Eigendom van Hendrik Jan Gesinus Roelofs. In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling. Het Meilink is nu geadresseerd aan de Holthemereschweg 8.