(bron: Funda)
Kadastrale hulpkaart, 3 april 1912 (sectie D-2939). Het perceel is nog niet bebouwd.

Legger 2914/61: Sectie D-2939. Weiland. Eigendom van landbouwer Gerrit Habers, weduwnaar van Hermina Roelofs. In 1926 verleende de gemeente Gramsbergen vergunning aan zoon Evert Roelofs voor de bouw van de woning. In 1928 vereniging van percelen. Over op:

Door ons kadastraal onderzoek kon deze bouwvergunning (bij het gemeentearchief geregistreerd als 'adres onbekend') gekoppeld worden aan het juiste (huidige) adres. 


Scan van originele bouwtekening (bron: Gemeentearchief Hardenberg).
Kadastrale hulpkaart, juni 1928 (sectie D-3117).

Legger 2914/68: Nieuwe sectie D-3117. Huis, schuur, bouw- en weiland. In 1934 boedelscheiding. Over op:

Kadastrale hulpkaart, juli 1934 (sectie D-3214).

Legger 4622/1: Nieuwe sectie D-3214. Huis en weiland. Eigendom van landbouwer Evert Habers (geb. 29-05-1886) en echtgenote Lubberta Evertdina Meilink. Zij zijn op 17 juni 1909 getrouwd te Gramsbergen. Vruchtgebruiker was vader Gerrit Habers, weduwnaar van Hermina Roelofs. In 1938 successie. Over op:
Legger 4816/14: Eigendom van Evert Habers en echtgenote. In de oorlogsjaren werd het pand gedeeltelijk vernield. Over op:
Legger 4816/20: Sectie D-3214. Schuur en weiland. In 1948 herbouw. Over op:
Legger 4816/21: Sectie D-3214. Huis, schuren en grasland. In 1954 overdracht deel van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, juni 1954 (sectie D-3561).

Legger 4816/27: Nieuwe sectie D-3561. Huis, schuren en grasland op de Holthemer Es. In 1960 vereniging van artikelen. Over op:
Legger 5831/3: Eigendom van landbouwer Hendrik Jan Habers (geb. 31-05-1891) en echtgenote Gesiena Booiman. Zij zijn op 27 augustus 1926 getrouwd te Gramsbergen. In 1965 splitsing. Over op:
Legger 5831/33: Sectie D-3561. Huis, schuren en grasland. In 1968 verkoop deel van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1968 (sectie D-3896).

Legger 5831/35: Nieuwe sectie D-3896. Huis, schuren en grasland. In 1969 verkoop deel van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1969 (sectie D-4028).

Legger 5831/41: Nieuwe sectie D-4028. Huis, schuur en grasland. In 1973 boedelscheiding. Over op:
Legger 6563/10: Eigendom van landbouwer Gerrit Habers. Holtheme E-11. In 1975 afstand van vruchtgebruik. Over op:
Legger 6803/1: In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, 15 mei 1979 (sectie L-353).

Legger 7789/1: Nieuwe sectie L-353. Twee huizen, schuren en grasland aan de Kilseweg 5. Eigendom van Gerrit Habers, wonende te Kilseweg 7.

Kadastrale hulpkaart, 10 oktober 1991 (sectie L-630).