In 1819 stuurden de burgemeesters en schout der gemeenten de Stad Hardenbergh, Gramsbergen en het Schoutambt Hardenbergh een brief aan de Commissaris van den Koning. Daarin staat over het verloop van de rijksgrens onder andere: Door een aldaar liggend zederdt ongeveer 70 jaaren verlaten kampjen, al waar als toen eene hutte gestaan heeft… en het vorengemelde kampjen voor een gedeelte op het Nederlandsche territoir liggen en alzo de tegenswoordige zogenaamde Pofferts Hutte van Herm Ramaker de grenslinie niet te beroeren, maar mede binnen dezelve op Nederlandsch territoir te staan.

Op de oudste kadastrale kaart van 1832 vinden we ‘de Poffert’ geplaatst onder Loozen en den Velde, in het zgn. ‘Holthemerveld’ in sectie E no. 470, pal op de grens met de graafschap Bentheim. Het was toen volgens legger 354 eigendom van Harmen Hendriks Ramaker en echtgenote Aaltje Hendriks Wippen. Harmen was in 1832 echter al overleden. Hij stierf op 12 augustus 1831. 

Langs het huis, genaamd de Poffert, liep de zgn. ‘heirbaan’, de grote weg vanaf het Laar naar het kantoor der in- en uitgaande rechten en accijnzen in Holtheme, zoals in 1847 bij koninklijk besluit was vastgelegd en in de Nederlandse Staatscourant gepubliceerd. 

De Poffert vererfde via zoon Hendrik Ramaker (op 23 juli 1831 gehuwd met Geertjen Wunnink) op kleinzoon Albert Jan Ramaker en echtgenote Geesjen Stegeman. Zij waren op 17 maart 1870 gehuwd. 

1642/7: Eigendom van Albert Jan Ramaker. Huisnr. E-31. In 1904 stichting. Over op:
1642/13: In 1906 verbouw en vereniging van percelen. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1906.

1642/14: Nieuwe sectie E-2261. Huis, schuren, bouw- en weiland. In 1909 verkoop, hermeting en stichting. Over op:
1642/17: Nieuwe sectie E-2531. In 1915 vernieuwing en bijbouw. Over op:

De boerderij vererfde op dochter Geertjen Ramaker. Zij trouwde op 12 december 1902 te Gramsbergen met Jan Roelofs (bijgenaamd: Sieborg). Deze Jan Roelofs overleed in 1916 aan een een noodlottig ongeval

1642/18: In 1916 successie. Over op:
3851/3: Eigendom van Albert Jan Roelofs en consorten Geziena Hendrika, Berendina Geziena en Roelofje Roelofs. In 1929 herbouw. Over op:
3851/4: In 1929 boedelscheiding. Over op:
4562/3: Eigendom van Albert Jan Roelofs (zie register van overschrijving, deel 755, nr. 174). In 1944 verkoop, vereniging en verbouw. Over op:
4562/7: Nieuwe sectie E-3169. Huis, schuur, bouw- en weiland. In 1969 verkoop. Over op:
4562/9: Nieuwe sectie E-3361. Huis, schuur, bouw- en weiland. In 1974 splitsing. Over op:
4562/10: In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling.

Het huidige adres van de Poffert is Poffersweg 2 in Holtheme. De oorspronkelijke Poffershut stond echter niet op dezelfde plaats, maar iets verder naar het zuiden in een bocht van het riviertje de Slinge.