Bij de aanvang van het kadaster in 1832 was het huis en erf eigendom van de weduwe van Hendrik Oldegeertjes. We vinden het erf gesitueerd in het zgn. ‘Holthemer Broek en Veld’ in sectie D no. 229 op legger nr. 126. 

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

126/2: Eigendom van de weduwe van Hendrik Olde Geertjes, sectie D-229. In 1868 terreinverandering. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1868.

126/4: Nieuwe sectie D-1726. Huis en erf. In 1873 verkoop. Over op:
1924/27: Eigendom van Gerrit Jan Geertjes (en mede-eigenaren) (zie register van overschrijving, deel 244, nr. 108). Gerrit Jan trouwde op 18 september 1891 te Gramsbergen met Geesjen Hermsen uit Radewijk. Huisnr. E-29. Huis, erf en schuur. In 1877 bijbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1877.

1924/30: Nieuwe sectie D-1916. Huis, erf en schuur. Huisnr. E-29.

Notaris Hilbrand van Barneveld verleed op 24 januari 1885 een akte met de boedelbeschrijving van alle roerende en onroerende goederen, op verzoek van Hendrik Geertjes, weduwnaar van Willemina Lutterman. Tot de boedel behoorde een-derde deel van het huis en erf, sectie D-1916, zoals dat samen met broer Gerrit Jan en broer Hermannus was aangekocht van hun ouders Berend Geertjes en Gerritdina Koers bij akte van 6 mei 1873 (aktenr. 2655).

In 1916 stichting. Over op:
1924/73: In 1916 successie. Over op:
3891/9: Eigendom van Gerritdina Geertjes en echtgenoot Albertus Reins. Hij was afkomstig uit het Duitse Wielen. Zij waren op 1 mei 1914 getrouwd te Gramsbergen. In 1921 stichting. Over op:
3891/39: In 1923 her- en bijbouw en stichting. Over op:
3891/40: In 1925 sloop en stichting. Over op:
3891/41: In 1925 bijbouw, sloping en vereniging. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1925.

3891/42: Nieuwe sectie nr. D-3082. Huis, schuren, bouw- en weiland. In 1926 herbouw. Over op:

Detail van de voorgevel van de in 1926 nieuw gebouwde boerderij, met gevelsteen A(lbertus) Reins en G(erritdina) Geertjes, 1926.

3891/43: In 1942 stichting gierkelder. Over op:
3891/71: In 1950 vereniging van percelen (samenvoeging van ’t Oldegeertjes met ’t Oldehinkel). Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1950. Het Oldehinkel en Oldegeertjes zijn samengevoegd tot het nieuwe perceel sectie D-3426.

3891/77: Nieuwe sectie D-3426. Twee huizen, schuren, bouw- en weiland.  Het erf is nu geadresseerd zijn aan de Rondweg 19.