In 1832 was het huis en erf ‘Henkel’ eigendom van de nazaten van landbouwer Jan Olde Henkel of Oldehinkel. Jan was in 1803 in Wilsum getrouwd met Aaltjen Schoemaker. Beiden waren ze daar ook geboren. In 1805 woonden ze al in ’t Holthemerbroek. Beiden overleden in 1829. Jan op 19 november en zijn weduwe zes dagen erna.

We vinden het erfje in 1832 gesitueerd in het zgn. ‘Holthemer Broek en Veld’ in sectie D no. 220 op legger nr. 184. 

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

184/4: huis en erf, sectie D-220. In 1864 successie. Over op: 
1038/20: Eigendom van linnenwever en landbouwer Lambert Oldehinkel en Jantien van den Steenteugel. Zij waren op 12 mei 1837 getrouwd te Gramsbergen en kregen acht kinderen. In 1867 volgde vereniging van artikelen. Over op:
185/20: In 1868 terreinverandering. Over op: 
185/23: Nieuwe sectie D-1721, huis en erf. In 1871 boedelscheiding. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1868.

1833/12: Eigendom van Jan Oldehinkel en echtgenote Hermina ten Broeke (zie register van overschrijving deel 25, nr. 560). Zij waren op 27 maart 1868 getrouwd te Gramsbergen. Na het jong overlijden van Hermina hertrouwde Jan op 20 juni 1879 te Gramsbergen met Jennigje Kromhof uit Den Velde. Huisnr. E-27.

Notais Hilbrand van Barneveld te Gramsbergen verleed op 2 december 1880 een hypotheekakte op verzoek van landbouwer Jan Oldenhinkel te Holthemerbroek. Deze verklaarde 250 gulden schuldig te zijn aan landbouwer Evert Slingenberg aldaar. Als onderpand voor ’t geleende bedrag en de daarover verschuldigde rente stelde hij zijn onroerende goederen, waaronder het huis en erf sectie D-1721 (aktenr. 1867, scan 187).

In 1909 verkoop. Over op:
3612/4: Eigendom van Johann Heinrich Back en echtgenote Hendrikje Wesselink (zie register van overschrijving, deel 536, nr. 126). Hij was geboren in ’t Duitse Laar. Zij in Brucht. Ze trouwden op 12 april 1900 te Gramsbergen. In 1910 stichting en vereniging van percelen. Over op:

Fragment van veldwerkkaart, anno 1911.

3612/24: Huis, schuur en erf. In 1911 herbouw en vereniging van percelen. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1919.

3612/25: Nieuwe sectie D-2868. Huis, schuur en erf. In 1916 vernieuwing en bijbouw. Over op:
3612/28: In 1929 verkoop. Over op:
3891/61: Eigendom van Albertus Reins en echtgenote Gerritdina Geertjes (zie register van overschrijving, deel 747, nr. 57). Zij waren op 1 mei 1914 getrouwd te Gramsbergen. In 1950 vereniging van percelen (samenvoeging van ’t Oldehinkel en ’t Oldegeertjes). Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1950. Het Oldehinkel en Oldegeertjes zijn samengevoegd tot het nieuwe perceel sectie D-3426.

3891/77: Nieuwe sectie D-3426. Twee huizen, schuren, bouw- en weiland. In 1953 splitsing. Over op:
3891/80: In 1953 stichting. Over op:
3891/81: In 1954 verkoop van één van de twee huizen. Over op: 3891/82 en 5426/1.
3891/82: Nieuwe sectie D-3501. Huis, schuren, bouw- en weiland. In 1959 verkoop. Over op 5426/7:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1954.

5426/1: Sectie D-3500. Eigendom van Lammert Johan Reins (geb. 27-02-1920) en echtgenote Geesje Hermanna Iemhoff (zie register van overschrijving, deel 982, nr. 167). In 1975 ingebracht in maatschap. Over op: 6806/1.
5426/7: Sectie D-3501. Eigendom van Lammert Johan Reins en Geesje Hermanna Iemhoff. In 1964 stichting. Over op: 5426/11.
5426/11: Huis, schuren, wei- en bouwland. In 1970 stichting. Over op: 5426/15.
5426/15: In 1973 verbouw. Over op: 5426/16.
5426/16: In 1975 stichting. Over op: 5426/17.
5426/17: In 1975 inbreng in maatschap. Over op: 6806/11.
6806: Eigendom van de Maatschap Lambert Johan en Albertus Gerrit Reins.