Notaris Willem Swam registreerde op 11 mei 1830 een testament waarin Hendrik Konink (zoon van Harmen Hendriks Oude Balderhaar en Janne Jansen Koning), landbouwer te Holtheme, aan zijn halfbroer Albert Konink, destijds zijn dienstknecht, de som van 250 guldens vermaakte. Verder benoemde hij zijn neefje Jan Harmen Slingenberg (zoon van Evert Gerrits Slingenberg en Geesjen Herms Koning) tot zijn enige en universele erfgenaam.

In 1832 was het huis en erf eigendom van landbouwer Jan Harmen Slingenberg en echtgenote Geesjen Bosman. Zij waren op 29 april 1831 getrouwd te Grambergen. We vinden erf in 1832, bij de aanvang van de kadastrale registratie, gesitueerd in het zgn. ‘Holthemer Broek en Veld’ als sectie D-215 op legger nr. 409. 

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

Op 16 augustus 1839 werd op ’t erve Koning een boedelinventarisatie gehouden door notaris Willem Swam (aktenr. 831). Hij deed dat op verzoek van Jan Hendrik Jonkeren als voogd over de beide nagelaten kinderen van Jan Harmen Slingenberg en Geesjen Bosman, genaamd Evert (7 jr) en Hendrikjen Slingenbergh (5 jr). Geesjen Bosman was op 25 mei 1837 overleden en Jan Harmen was op 7 augustus 1839 overleden op ’t erve Konink. 

Precies tien dagen later werd door notaris Swam in het etablissement van kastelein Nicolaas Wilhelmus Grimmelius te Gramsbergen de publieke verhuur gehouden van ’t erve Koning, gelegen in ’t Holthemerbroek (aktenr. 833).  Het erve bestond op dat moment uit een huis, schuur en schapeschot met het regt van whare, wijders met deszelfs gronden en wheeren en met de beide oostwaards aan elkander leggende gaardens, voorkomende onder sectie D numero’s 215, 216, 217 en 218. De hoogste bieder werd Karel Tiel, landbouwer op de Loo onder Coevorden. Hij bood 140 guldens en daarvoor mocht hij het erve drie jaar lang bewonen en bewerken.

Op 27 en 28 augustus van dat jaar vertoefde de notaris op ’t erve Konink zelf om daar een openbare verkoop te houden van roerende goederen (aktenr. 834, scan 66) en op stam staande vruchten. Op 4 september 1839 beschreef notaris Swam te Gramsbergen een akte betreffende de openbare verkoop van op stam staande bomen op ’t erve Konink in het Holthemerbroek (aktenr. 839).

Legger 409/6: sectie D-215. Huis en erf. In 1860 aanw. nal. Over op:
1043/25: Eigendom van Evert Slingenberg te Holtheme (en kinderen). Evert was op 16 mei 1860 te Gramsbergen getrouwd met Berentien Scheerman, afkomstig van de Kleine Scheer. Zij overleed op jonge leeftijd, op 14 januari 1866. Daarna hertrouwde Evert op 8 oktober 1868 te Gramsbergen met Evertjen Rengelink uit Baalder. In 1870 volgde boedelscheiding. Over op:
1768/4: Eigendom van Klaas Bouwhuis en echtgenote Janna Richterink (zie register van overschrijving deel 24, nr. 1182). Zij waren op 19 juni 1868 getrouwd te Gramsbergen. Hun huwelijk bleef kinderloos. In 1872 redres vanwege abusieve boeking. Over op:
1043/44: Eigendom van Evert Slingenberg en kinderen. Huisnr. E-26. Huis en erf met schuur. In 1877 bijbouw. Over op: 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1877.

1043/58: Nieuwe sectie D-1913. In 1890 vereniging van percelen. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1890.

1043/61: Nieuwe sectie D-2200. In 1894 boedelscheiding. Over op:
2048/49: Eigendom van weduwe Evertje Slingenberg-Rengelink en haar dochters Berentien en Gezina Johanna Slingenberg. In 1907 boedelscheiding. Over op:
3522/38: Eigendom van Berentien Slingenberg en echtgenoot Lambertus Gerhardus Bras (zie register van overschrijving, deel 518, nr. 62). Zij waren op 4 november 1898 getrouwd te Gramsbergen. Huis, schuur, kookhuis en erf. Sectie D-2200. In 1909 bijbouw en splitsing. Over op:
3522/54: In 1910 verbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1910.

3522/55: Nieuwe sectie D-2839. Huis, schuren en weiland. In 1926 stichting. Over op:
3522/57: In 1948 boedelscheiding. Over op: 
5219/24: Eigendom van Evert Bras. In 1950 vereniging van percelen. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1950.

5219/30: Nieuwe sectie D-3425. Twee huizen, schuren en weiland. In 1952 stichting en verandering van bestemming. Over op:
5219/33: Huis, schuren en weiland. In 1963 verbouwing. Over op:
5219/38: In 1964 stichting. Over op:
5219/39: In 1968 splitsing. Over op:
5219/40: In 1969 verkoop gedeelte. Over op:
5219/41: Nieuwe sectie D-3944. Huis, schuren en weiland. In 1969 stichting. Over op:
5219/43: Huisnr. E-29. Huis, schuren en weiland. In 1974 boedelscheiding. Over op:
6637/1: Eigendom van postbode Jan Roelofs.

Luchtfoto anno 2020.