In 1832 was het huis en erf eigendom van landbouwer Willem Kelder en echtgenote Janna Ekenhorst. We vinden het erf gesitueerd in het zgn. ‘Eggengoor’ als sectie D-191 op legger nr. 223.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1832.

Op 3 mei 1836 verleed notaris Willem Swam te Gramsbergen een hypotheekakte op verzoek van Willem Kelder en echtgenote Janna Ekenhorst, landbouwers te Holtheme. Zij hadden namelijk 700 guldens geleend van Evert Ekenhorst, landbouwer te Heesterkante, kerspel Emlichheim. Als onderpand stelden ze hun eigendommelijke katerstede, leggende te Holtheme, bestaande in een huis en wheere met het daarom leggende gaarden-, groen- en zaaijland, alle naast elkanderen en beland ten oosten het hooijland het Eggengoor, ten zuiden de Kolken, ten westen en noorden de marktegrond en het land van Hendrik van den Bosch aldaar, tezamen groot ongeveer vier bunders (aktenr. 681).

223/6: Huis en erf. Later eigendom van zoon Gerrit Jan Kelder en echtgenote Zwaantien Stroeve. Zij waren op 4 juni 1845 getrouwd te Gramsbergen.

Fragment van een kaart van de Vecht tussen Gramsbergen en de Duitse grens, anno 1848, met vermelding van het huis ‘Kolkman’.

In 1862 verkoop. Over op:
1396/7: Eigendom van Gerrit Jan Kelder (zie register van overschrijving, deel 164 nr. 47). Huisnr. E-24. In 1884 vereniging en verkoop. Over op:
1046/24: Eigendom van Gerrit Jan Kelder. In 1891 boedelscheiding. Over op:
2843/5: Eigendom van zoon Hendrik Jan Kelder en echtgenote Hendrika Kwant (zie register van overschrijving, deel 385, nr. 25). Zij waren op 7 mei 1884 getrouwd te Gramsbergen. Hendrik Jan was eerder, op 27 december 1878, te Laar getrouwd met Trute Zwafelink. Zij stierf echter al op 26-jarige leeftijd. In 1892 stichting. Over op:
2843/30: In 1902 stichting. Over op:
2843/31: Huis, schuur, stookhok en erf. In 1902 successie. Over op: 
2639/6: In 1903 vereniging van percelen. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1903.

2639/31: Sectie D-2385. Huis, schuur, stookhok en erf. In 1909 bijbouw. Over op:
2639/40: In 1910 stichting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1910.

2639/42: Nieuwe sectie D-2846. Huis, schuren en weiland. In 1913 bijbouw en gedeeltelijke herbouw. Over op:
2639/45: In 1920 vernieuwing. Over op:
2639/47: In 1926 bijbouw. Over op: 
2639/48: In 1926 boedelscheiding. Over op:
3557/18: Eigendom van Gerrit Jan Kelder en Gerritdina Harmina Gerrits. Ze zijn getrouwd op 19 september 1913 te Gramsbergen. In 1937 bijbouw. Over op:
3557/33: In 1950 vereniging van percelen. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1950.

3557/36: Nieuwe sectie D-3418. Huis, schuren, bouw- en weiland en weg. In 1952 gedeeltelijke vernieuwing. Over op:
3557/39: In 1953 boedelscheiding. Over op:
5467/4: Eigendom van Hendrik Jan Kelder (geb. 15-10-1919). In 1969 stichting. Over op:
5467/6: In 1971 successie. Over op:
5373/10: Eigendom van Gerrit Jan en Hendrik Jan Kelder.