Legger 1085/11: Sectie D-1386. Heide in ’t Holthemerveld. Eigendom van predikant Johannes Jacobus Ehl Weurdinge te Gramsbergen. In 1866 ontginning en stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1866 (sectie D-1686).

Legger 1085/15: Sectie D-1686. Huis, schuren en erf. In 1871 verkoop. Over op:
Legger 809/26: Sectie D-1686. Huis, schuren en erf. Huisnr. E-33. Eigendom van landbouwer Derk Jan Volkering en echtgenote Jennegien Geerties. Beiden overleden in 1881 te Holtheme. In 1883 verkoop. Over op:
Legger 2559/9: Eigendom van landbouwer Jan Hendrik Volkerink en echtgenote Johanna Melenberg. Zij zijn op 12 augustus 1881 getrouwd te Gramsbergen.

Notaris Hilbrand van Barneveld te Gramsbergen verleed op 10 mei 1884 een hypotheekakte op verzoek van veehouder Jan Hendrik Volkering te Holtheme. Hij verklaarde 100 gulden schuldig te zijn aan veehouder Derk Jan Leemgraven te Holtheme. Als onderpand voor de schuld verbond hij zijn huis en erf, met bouwland, weiland, heide en veengrond te Holthemerbroek (aktenr. 2534).

In 1885 verval vrijdom. Over op:
Legger 2559/18: In 1905 verval vrijdom. Over op:
Legger 2559/21: In 1925 boedelscheiding. Over op:
Legger 4325/5: Eigendom van landbouwer Roelof Volkering. Huisnr. E-33. In 1932 sloop en herbouw. Over op:
Legger 4325/18: In 1934 sloping en stichting. Over op:

Legger 4325/19: Nieuwe sectie D-3201. Huis, bouw- en weiland. In 1937 bijbouw. Over op:
Legger 4325/21: Sectie D-3201. Huis, schuren, bouw- en weiland. In 1950 vereniging van percelen. Over op:

Legger 4325/24: Nieuwe sectie D-3428. In 1969 verkoop. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1969 (sectie D-3953).

Legger 4325/28: Nieuwe sectie D-3953. Huis, schuur, bouwland, weiland en weg. In 1971 boedelscheiding. Over op:
Legger 6381/3: Sectie D-3953. Holtheme E-37. Eigendom van landbouwer Albert Volkering (geb. 03-09-1931). In 1971 splitsing bij overdracht. Over op:
Legger 6381/5: In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 6394/1: Sectie D-3953. Eigendom van leraar C.H. du Gardijn. In 1976 verbouw. Over op:
Legger 6394/2: In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 7762/1: Nieuwe sectie L-162. Huis, schuren en erf aan de Rondweg 32. In 1985 verkoop. Over op:
Legger 8471/1: Eigendom van ambtenaar J. Junte.