In 1832 was het huis en erf eigendom van landbouwer Warsse Leemgraven en echtgenote Willemina Nijzink. Zij waren op 7 december 1825 getrouwd te Gramsbergen. We vinden het erf  in 1832 gesitueerd in het zgn. ‘Eggengoor’ in sectie D-182 op legger nr. 279.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1832.

Op 6 augustus 1836 verscheen Lambert Oldehinkel voor notaris Swam te Gramsbergen (inv.nr. 1546, akte 696). Hij liet een hypotheekakte registreren voor de 150 gulden die hij had geleend van Geertjen Broekhuis in ’t Duitse Wilsum. Tot zekerheid en waarborg (onderpand) stelde hij zijn eigendommelijke katerstede, oudtijds het Stroijans genaamd, leggende in het Holtheemerbroek, bestaande uit woonhuis en wheere, met den daarom leggende gaarden en weidelanden, benevens zes stukken zaailand. Lambert verklaarde dat hij naast deze 150 gulden ook eerder al een hypotheek had opgenomen bij Geertjen Broekhuis à raison de 600 guldens. Lambert Oldehinkel zou het jaar erop, op 12 mei 1837, te Gramsbergen trouwen met Jantien van den Steenteugel, afkomstig van ’t Klooster bij Coevorden.

Notaris Swam registreerde op 30 augustus 1839 een overdrachtsakte (inv.nr. 1549, akte 838) waarin Warsse Leemgraven, landbouwer te Holtheme, een katerstede de Katterije genaamd, overdroeg aan zijn oudere broer Hendrik Jan Leemgraven, mede landbouwer te Holtheme. De katerstede bestond uit een huis met deszelfs grond en wheere, groot negen roeden en zeventig ellen, sectie D numero 182, met het hiertoe gehoorende bouwland groot achtenzestig roeden en zestig ellen, bekend onder sectie D numero 181, staande en gelegen in het Holthemerbroek.

276/35: Eigendom van Hendrik Jan Leemgraven en echtgenote Gesine Meijerink. Zij waren op 23 juni 1814 getrouwd te Gramsbergen.

Notaris Willem Swam verleed op 30 april 1855 het testament van Hendrik Jan Leemgraven, waarin hij o.a. de katerstede benoemd (aktenr. 2243).

Fragment van een kaart van de Vecht tussen Gramsbergen en de Duitse grens, anno 1848, met vermelding van het huis ‘Venneman’.

In 1875 successie. Over op:
815/9: Eigendom van zoon Derk Jan Leemgraven en echtgenote Henderkien Scheerman. Zij waren op 11 oktober 1850 getrouwd te Gramsbergen. Hun huwelijk bleef kinderloos. Huisnr. E-22. In 1883 bijbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1883.

815/93: Nieuwe sectie D-2098. Huis en erf. In 1900 successie. Over op:
2796/94: Eigendom van Jan Hendrik Leemgraven Slingenbergh en echtgenote Gesina Lubberta Johanna Ruitman. Zij waren op 8 november 1894 getrouwd te Gramsbergen. In 1922 vernieuwing. 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1950. De drie katersteden, met in ’t midden het Stroojans, zijn samengevoegd tot één nieuw perceel D-3417.