Legger 1072/16: Sectie E-1164. Heide. Eigendom van Helena Swam, weduwe van Jan Boerink Krikke te Gramsbergen. In 1874 stichting woning. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1874 (sectie E-1722).


Legger 1072/19: Sectie E-1722. Huis in ’t 3e Blok in ’t Loozerveld, G-19a. In 1876 ontginning. Over op:
Legger 1072/25: In 1895 successie. Over op:
Legger 3011/5: Eigendom van Willem Krikke en Gezina Willemina Krikke (en consorten). In 1896 verkoop. Over op:
Legger 3052/1: Eigendom van landbouwer Arend de Lange in ’t Loozerveld. In 1896 herbouw. Over op:
Legger 3052/3: In 1897 herbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1897 (sectie E-2146).

Legger 3052/4: Nieuwe sectie E-2146. Huis. In 1901 bouw schuur. Over op:
Legger 3052/6: Sectie E-2146. Huis en schuur. In 1902 vereniging. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1902 (sectie E-2222).

Legger 3052/7: Nieuwe sectie E-2222. Huis, schuur en erf in ’t Derde Blok. In 1902 verkoop. Over op:
Legger 3273/1: Eigendom van landbouwer Harm Bolks te Radewijk. In 1912 verkoop. Over op:
Legger 3756/1: Eigendom van landbouwer Jan Albers te Gramsbergen. In 1923 verkoop. Over op:
Legger 4233/1: Eigendom van Jan Hendrik Meier (geb. 04-06-1898) en echtgenote Geertje Annen. Zij zijn op 26 augustus 1921 getrouwd te Gramsbergen. In 1925 her- en bijbouw. Over op:
Legger 4233/3: In 1928 verkoop. Over op:
Legger 4499/1: Eigendom van landbouwer Hendrik Annen te Wachtum. In 1962 verkoop. Over op:
Legger 5919/1: Eigendom van Jan Hendrik Meier en Geertje Annen. In 1963 verkoop. Over op:
Legger 5930/1: Eigendom van Jan Hendrik Meier en echtgenote Geertje Annen (en consorten). In 1964 boedelscheiding. Over op:
Legger 6016/1: Eigendom van Jan Hendrik Meier en Geertje Annen. In 1965 vereniging van percelen. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1965 (sectie E-3219).

Legger 6016/4: Nieuwe sectie E-3219. Huis en bouwland. Jan Hendrik Meier overleed op 11 januari 1973 waarna de woning werd verkocht. Over op:
Legger 6561/1: Loozen G-29. In 1974 splitsing. Eigendom van tuinbouwingenieur Leopold Ernst Fürst (geb. 13-04-1907). Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1974 (sectie E-3456).

Legger 6561/2: Sectie E-3456. Huis, schuur, erf en tuin. In 1975 vestiging zakelijk recht gebruik en bewoning. Over op:
Legger 6747/1: Eigendom van Bischöflicher Hilfswerke ‘Misereor’ te Aken. Recht van gebruik en bewoning: tuinbouwingenieur Leopold Ernst Fürst en Marie Anne Blomeyer. In 1975 gedeeltelijke verandering. Over op:
Legger 6747/3: Sectie E-3456. Huis, garage en schuur. In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 7788/1: Nieuwe sectie M-494. Huis, erf en schuren G-29. Eigendom van Bischöflicher Hilfswerke ‘Misereor’ te Aken. In 1980 verkoop. Over op:
Legger 7343/1: Eigendom van horeca-ondernemer Jac. Steenwijk en echtgenote H. Wilpshaar te Coevorden.