Legger 136/28: Sectie E-405. Heide. Eigendom van de marke Gramsbergen, Loozen en Radewijk. In 1861 bij markeverdeling toebedeeld aan:
Legger 987/8: Sectie E-1159. Huis en erf. Eigendom van Hendrik Bouwhuis, gemeenteontvanger te Gramsbergen. Hij was op 25 november 1825 te Gramsbergen getrouwd met Hermina Richterink. In 1862 boedelscheiding. Over op:
Legger 1312/20: Eigendom van Johannes Gerhardus Bouwhuis, gemeenteontvanger te Gramsbergen. Huisnr. G-19. In 1880 expiratie vrijdom. Over op:

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1880 (sectie E-1159).

Legger 1312/54: In 1900 verval vrijdom. Over op:
Legger 1312/74: In 1907 bouw schuur. Over op:
Legger 1312/94: Sectie E-1159. Huis, schuur en erf in ’t Derde Blok in ’t Loozerveld. In 1908 stichting.

Kadastrale hulpkaart, anno 1908 (sectie E-1159).

Legger 1312/96: In 1912 bijbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1912 (sectie E-1159).

Legger 1312/102: In 1936 vernieuwing van artikelen. Over op:
Legger 4797/9: Sectie E-1159. Huis, schuren en erf in de zgn. Heringmaat & Hemelrot. Eigendom van Gezina Johanna van Houselt, weduwe van hoofdonderwijzer Albertus Westerhof te Baalder. In 1946 bijbouw. Over op:
Legger 4797/33: In 1960 verkoop. Over op:
Legger 5450/9: Eigendom van landbouwer Berend Meier en echtgenote Hermina Wolbink. Zij zijn op 6 oktober 1922 getrouwd in Heemse. In 1979 verkoop. Over op:
Legger 7274/5: Eigendom van betonwerker Hendrik Jan Meier en echtgenote Hendrikje Nijland. Zij waren op 4 juli 1952 getrouwd in Gramsbergen. In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 7614/1: Nieuwe sectie M-498. Boerderij, erf, schuur, grasland en garage. In 1981 wijzigde hun adres Loozen G-32 in Bouwhuisweg 3. In 1983 verkoop deel van perceel. Over op:
Legger 7614/2: Nieuwe sectie M-945. Boerderij, schuur, erf en weiland.