Legger 4797/23: Sectie E-1840. Weiland in de zgn. Heringmaten. Eigendom van Gezina Johanna van Houselt, weduwe van Albertus Westerhof te Baalder. In 1960 verkoop. Over op:
Legger 5793/6: Sectie E-1840. Bos, weiland en zomerhuis (bungalow). Eigendom van W. Jansen en echtgenote C.J. Wamelink. In 1966 vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1966 (Sectie E-3239).

Legger 5793/16: Nieuwe sectie E-3239. Weiland, bos en zomerhuis. In 1975 stichting woning. Over op
Legger 5793/17: Sectie E-3239. Huis, garage en weiland. In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 7666/1: Nieuwe sectie M-499. Huis, schuur, grasland, bos en vijver. In 1983 verkoop deel van perceel. Over op:
Legger 7666/2: Nieuwe sectie M-944. Huis, schuren, bos en weiland. In 1986 verkoop deel van perceel. Over op:
Legger 7666/3: Nieuwe sectie M-1142. Huis, schuren, bos en weiland.