Kadastrale geschiedenis
Legger 1291/10: Sectie E-1326. Broek- en heidegrond. Eigendom van Gerhard Koenderink en mede-eigenaar, schipper te Gramsbergen. Hij was op 18 mei 1861 te Gramsbergen getrouwd met Zwaantjen Schonekamp. In 1865 stichting boerderijtje. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1865.

Legger 1291/11: Nieuwe sectie E-1451.┬áHuis en erf in ’t zgn. ‘3e Blok’. In 1870 rectificatie. Over op:
Legger 1378/7: Eigendom van Hendrik van den Hoff, landbouwer te Loozerveld. In 1873 verkoop. Over op:
Legger 1910/1: Sectie E-1451. Huis en erf. Huisnr. G-16. Eigendom van de ongehuwde Fennigje Oldenzaal of Oldenzeel, landbouwster te Loozerveld. Zij was een dochter van Jan Hendrik Oldenzaal en Jennegien Keus. In 1876 verkoop. Over op:
Legger 2085/1: Eigendom van Hermannus Keus en echtgenote Diderika Christina Gijsbers. Zij zijn op 26 januari 1865 getrouwd in Heemse. In 1901 verkoop. Over op:
Legger 3231/1: Eigendom van Willem van der Veen en Truida Keus. Zij zijn op 14 januari 1892 getrouwd te Gramsbergen. In 1910 bijbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1911.

Legger 3231/4: Huis, schuurtje en erf. Willem van der Veen overleed op 9 januari 1913 te Loozen. Truida stierf op 11 mei 1937 aldaar. In 1938 verkoop. Over op:
Legger 3834/17: Eigendom van Gerrit Stroeve en Fennegien Reinders in ’t Loozerveld. In 1941 vereniging van percelen en sloop. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1941. De oude woning is gesloopt en even zuidelijker op hetzelfde perceel is nieuwbouw gerealiseerd.

Legger 3834/23: Nieuwe sectie E-2993. Huis, gras- en bouwland in ’t 3e Blok. In 1941 nieuwbouw en 1953 stichting. Over op:
Legger 3834/26: In 1955 boedelscheiding. Over op:
Legger 5556/2: Huis, schuren, gras- en bouwland. Eigendom van Johan Stroeve en echtgenote Hendrikje Strieper. Zij zijn op 22 augustus 1941 getrouwd te Hardenberg. In 1959 over op:

Legger 5556/3: Nieuwe sectie E-3127. Huis, schuren, gras- en bouwland. In 1969 verkoop deel van perceel. Over op:
Legger 5556/4: Nieuwe sectie E-3413. Huis, schuren, gras- en bouwland. In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 7627/1: Sectie M-504. Boerderij, schuren, erf en grasland. In 1981 wijzigde het adres Loozen G-31 in Bouwhuisweg 6. In 1982 splitsing etc. Over op:
Legger 7627/2: In 1983 verkoop. Over op:
Legger 8153/2: Sectie M-959. Boerderij, schuren, erf en grasland. Eigendom van F. Stroeve en B.J. Rijstenberg.