Legger 136/28: Sectie E-405. Heide. Eigendom van de marke Gramsbergen, Loozen en Radewijk. In 1861 bij markeverdeling toebedeeld aan:
Legger 1380/1: Sectie E-1328. Huis en erf in ’t 3e Blok. Eigendom van Jan Hendrik Reinders en Fennegien Jansen. Zij zijn op 24 augustus 1849 getrouwd te Gramsbergen. Loozen, G-20. In 1876 verkoop. Over op:
Legger 2135/1: Eigendom van Frederik Hermannus Rutering en Jennigjen Kampman. Zij zijn op 6 december 1855 getrouwd in Heemse. Huisnr: Loozen, G-20. In 1880 expiratie vrijdom. Over op:
Legger 2135/4: In 1888 sloop. Over op:
Legger 2135/12: Erf. In 1889 verkoop. Over op:
Legger 2753/1: Sectie E-1328. Erf. Eigendom van landbouwer Jan Kedde te Loozen. In 1889 verkoop. Over op:
Legger 2581/23: Huisnr. G-20. Eigendom van Jan Willem Kamphuis en echtgenote Geesjen Engbers. Zij zijn op 27 april 1872 getrouwd in Gramsbergen. In 1889 herbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1889 (sectie E-2032).

Legger 2581/29: Sectie E-2032. Huis en erf. In 1889 redres. Over op:
Legger 2581/31: In 1900 verval vrijdom. Over op:
Legger 2581/34: In 1914 verkoop. Over op:
Legger 3834/5: Eigendom van landbouwer Gerrit Stroeve en Fennegien Reinders. Zij zijn op 13 februari 1908 getrouwd in Gramsbergen. In 1925 bijbouw. Over op:
Legger 3834/10: In 1928 vergroting. Over op:
Legger 3834/11: In 1930 herbouw. Over op:
Legger 3834/13: Sectie E-2032. Huis, schuur en erf. In 1933 bijbouw en vereniging. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1933 (sectie E-2808).

Legger 3834/14: Nieuwe sectie E-2808. Huis en weiland. In 1955 boedelscheiding. Over op:
Legger 5555/6: Eigendom van Klaas Stroeve, Loozen G-33. Levenslang vruchtgebruik: Fennegien Reinders, weduwe van Gerrit Stroeve. In 1957 stichting schuur. Over op:
Legger 5555/7: Huis, schuur en bouwland in ’t 3e Blok. In 1960 stichting schuur. Over op:
Legger 5555/9: Sectie E-2808. Huis, schuren en bouwland. In 1964 gedeeltelijke sloping en herbouw. Over op:
Legger 5555/11: In 1964 splitsing. Over op:
Legger 5555/15: Sectie E-2808. Huis, schuren en weiland.

Kadastrale hulpkaart, anno 1965 (sectie E-3222).

Legger 5555/16: Sectie E-3222. Huis, stal en weiland. In 1969 verkoop deel van perceel. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1969 (sectie E-3412).

Legger 5555/17: Nieuwe sectie E-3412. Huis, stal en weiland. In 1972 redres. Over op:
Legger 5555/18: Sectie E-3412. Huis, erf, schuur en weiland. In 1980 verkoop. Over op:
Legger 5985/7: Loozen, G-33. Eigendom van veevoederhandelaar G. Stroeve Kzn. In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 7696/2: Nieuwe sectie M-503. Boerderij en grasland. In 1983 verkoop deel van perceel. Over op:
Legger 7696/3: Nieuwe sectie M-960. Boerderij en bouwland aan de Westeindigerdijk. In 1986 verkoop deel van perceel. Over op:
Legger 7696/4: Nieuwe sectie M-1146. Boerderij en bouwland.