In 1956 wijzigde het adres Loozen G-48 in Loozen G-55.

Kadastrale veldwerkkaart, 12 december 1975 (sectie M-366).

Legger 7817/1: Nieuwe sectie M-366. Huis, tuin en erf aan de ‘Burgerkampweg’, eigendom van landbouwer G. Bosch. De weduwe Rika Bosch-Hamberg had het levenslang recht van gebruik en bewoning.

Per 1 januari 1981 wijzigde het adres Loozen G-55 in Burgerkamp 1.

Kadastrale hulpkaart, 21 juli 1984 (sectie M-366).
Kadastrale hulpkaart, anno 2013 (sectie M-2583 en M-2584).