Legger 4223/3: Sectie E-1182. Bouwland. Eigendom van klompenmaker Gerrit van der Haar Fzn. en echtgenote Mina van Ringen.

In 1936 verleende het college van B en W van Gramsbergen vergunning voor de bouw van een woning. Over op:

Legger 4223/6: Sectie E-1182. Huis, schuur en erf. In 1940 vereniging van percelen en stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, augustus 1940 (sectie E-2940).

Legger 4223/7: Nieuwe sectie E-2940. Huis, schuur, bouwland en erf. In 1949 verkoop. Over op:
Legger 5294/2: Eigendom van landbouwer Hendrik Altena (geb. 10-01-1898). In 1957 verbouw. Over op:
Legger 5294/8: In 1975 boedelscheiding. Over op:
Legger 6129/8: Sectie E-2940. Huis, schuur, erf en bouwland, eigendom van landbouwer L.F. Altena en echtgenote G. Hakkers. Opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, 3 juni 1975 (sectie M-359).

Legger 7571/1: Nieuwe sectie M-359. Huis, schuur en grasland, eigendom van landbouwer L.F. Altena en echtgenote G. Hakkers.

Kadastrale hulpkaart, 6 juli 1993 (sectie M-1560).