Legger 5852/24: Sectie E-2474. Twee huizen, schuren, bouwland en erf. Eigendom van landbouwer Jan Hendrik ter Wijlen (geb. 15-11-1911). In 1964 verkoop enz. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1964 (sectie E-3184).

Legger 5945/3: Nieuwe sectie E-3184. Huis, tuin en schuur. Eigendom van Z. ter Wijlen en echtgenoot J.H. van ’t Holt. In 1972 stichting en daarna opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, 23 december 1975 (sectie M-356).

Legger 7692/1: Nieuwe sectie M-356. Huis, schuur en erf.

Kadastrale hulpkaart, 21 januari 1987 (sectie M-356).