Artikel 532/19: Sectie E-1177. Broekgrond op den Burgerkamp. Eigendom van winkelier en koopman Gerrit Jan Rigterink, weduwnaar van Zwaantjen Prenger te Gramsbergen. In 1874 stichting en splitsing. Over op:

Kadastrale hulpkaart, 12 oktober 1874 (sectie E-1708).

Artikel 532/27: Nieuwe sectie E-1708. Huis en erf. In 1875 verkoop. Over op:
Artikel 1515/10: Sectie E-1708. Huis, erf en bouwland. Eigendom van winkelier en koopman Georg Anton Rudolph Nieuhoff en echtgenote Willemina Rigterink te Gramsbergen. Huisnr. G-10b. In 1899 stichting. Over op:
Artikel 1515/40: Sectie E-1708. Huis, stal en erf. In 1900 vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, augustus 1900 (sectie E-2203).

Artikel 3211/1: Nieuwe sectie E-2203. Huis, schuren en erf. Eigendom van logementhouder Georg Anton Rudolph Nieuhoff en echtgenote Willemina Rigterink. In 1903 successie. Over op:
Artikel 1515/47: Eigendom van logementhouder Georg Anton Rudolph Nieuhoff, weduwnaar van Willemina Rigterink te Gramsbergen. In 1907 bijbouw. Over op:
Artikel 1515/51: Sectie E-2203. Huis, schuur en erf. In 1909 bijbouw en amotie. Over op:

Kadastrale hulpkaart, november 1908 (sectie E-2474).

Artikel 1515/52: Nieuwe sectie E-2474. Huis, schuren en bouwland op den Burgerkamp. In 1920 successie. Over op:
Artikel 4093/20: Eigendom van Jan Willem Boerrigter en echtgenote Willemina Cornelia Johanna Nieuhoff. In 1961 verkoop door de erfgenamen. Over op:
Artikel 5852/20: Eigendom van landbouwer Jan Hendrik ter Wijlen (geb. 15-11-1911) en echtgenote Jantina Vinke. In 1963 stichting. Over op:
Artikel 5852/22: Sectie E-2474. Twee huizen, schuren, bouwland en erf. In 1963 splitsing bij overdracht. Over op:
Artikel 5852/24: In 1964 verkoop deel van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1964 (sectie E-3185).

Artikel 5852/25: Nieuwe sectie E-3185. Huis, schuren, boomgaard en grasland. In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, 23 december 1975 (sectie M-357).

Artikel 7634/1: Nieuwe sectie M-357. Huis, schuren en grasland. Eigendom van landbouwer Jan Hendrik ter Wijlen en echtgenote Jantina Vinke te Loozen G-52. Zij overleed op 19 mei 1986. In dat jaar vond een boedelscheiding plaats. Over op:

Kadastrale hulpkaart, december 1986 (sectie M-1122).

Artikel 7634/2: Nieuwe sectie M-1122. Huis, schuren, erf, tuin en weiland.

In 2006 verleende de gemeente Hardenberg vergunning voor een vervangende nieuwbouw.