Legger 4341/2: Sectie E-1262. Bouwland. Eigendom van klompenmaker Gerrit Jan Weerts Albertszn. en echtgenote Johanna Pas. Zij zijn op 6 juni 1924 getrouwd in Gramsbergen. In 1926 stichting woonhuis. Over op:
Legger 4341/3: Sectie E-1262. Huis en bouwland. In 1927 stichting en vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1927 (sectie A-2772).

Legger 4341/4: Nieuwe sectie E-2772. Huis, bouw- en weiland. In 1954 stichting. Over op:
Legger 4341/7: In 1972 boedelscheiding. Over op:
Legger 6463/3: Sectie E-2772. Huis, bouw- en weiland. Eigendom van bankemployé A. Weerts te Bennebroek, G. Bakhuis-Weerts te Sibculo en L.G. Weerts te Hardenberg. Vruchtgebruiker was Gerrit Jan Weerts, huisnr. G-51 in Loozen (geb. 23-12-1900). In 1978 verkoop. Over op:
Legger 7127/3: Eigendom van pompbediende M. den Hartog te Scherpenzeel. Huisnr. G-51. In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 7767/1: Nieuwe sectie M-378. Huis, schuur en grasland. Huisnr. G-51 aan de Burgerkampweg. Eigendom van M. den Hartog. In 1982 verkoop deel van perceel. Over op:
Legger 7767/2: Nieuwe sectie M-860. Huis en weiland nabij den Schoolweg. In 1986 verkoop deel van perceel. Over op:
Legger 8365/2: Nieuwe sectie M-1126. Huis, erf, schuren, tuin en weiland. Eigendom van politieambtenaar W.F. Wesselink. Tegenwoordig is ’t eigendom van BN’er Erik Hulzebosch.