Fotokaart van ’t café Halfweg in Loozen, waarschijnlijk gemaakt door Foto Bol te Gramsbergen. In het bovenlicht boven de voordeur staat met sierlijke letters ‘E.J. van der Veen’ (met dank aan: B. Dommerholt).
Foto van ’t café Halfweg, gemaakt door de Hardenberger fotograaf Pieter van Grieken. Links staat zijn speciale fiets met drie wielen.

Het café Halfweg in Loozen is in 1901 ‘gesticht’ door Egbert Jan van der Veen uit Gramsbergen. Hij was daar op 23 januari 1853 geboren, als zoon van logementhouder Teunis van der Veen en Geertruid Kleine Balderhaar. Egbert Jan was op 24 april 1879 te Gramsbergen getrouwd met Hendrika Derks. In 1886 kocht het echtpaar de boerderij van Eshuis op de voormalige katerstede Geugies in Loozen. Daar overleed Hendrika op 46-jarige leeftijd, op 13 september 1897 (huisnr. 10). Het jaar erop, op 12 augustus, hertrouwde Egbert Jan. Zijn tweede echtgenote was Jansjen Kampman uit Heemse.

Egbert Jan van der Veen (1853-1934) en echtgenote Jansjen Kampman (1840-1926). 
Rond de vorige eeuwwisseling werden de plannen definitief waarbij hun land zou worden ‘doorsneden’ door de aanleg van de Noordooster Lokaalspoorweg. Het baanvak kruiste de oude toegangsweg naar het erf. Mogelijk is dat de reden waarom men in 1901 besloot om langs de Hardenbergerweg nieuwbouw te realiseren…   

 

In het archief van de voormalige gemeente Gramsbergen wordt een brief bewaard van Egbert Jan van der Veen, gedateerd 4 december 1900. Daarin vraagt hij de waterleiding te vervangen in verband met de bouw van een woonhuis aan de weg. Datzelfde archief bevat ook een overzicht van tappers en slijters en het aantal liters gedistilleerd dat door hen is ingeslagen in het jaar 1901. Egbert Jan van der Veen staat er dan voor het eerst op, wonend in huisnr. G-7a te Loozen.
Nadat Egbert Jan in 1926 voor de tweede maal weduwnaar geworden was, ging het met het café bergafwaarts. Het werd verkocht aan het echtpaar Timmerman-Zwijze, die er tegenover woonde. Egbert Jan kocht een woning in Brucht waar hij in 1934 overleden is. Het woonhuis met café in Loozen is achtereenvolgens bewoond geweest door onder anderen de families Kampman, Heerkes, Stroeve, Veldsink en Roelof Snijders. De reciteervereniging ‘de Baalderjeugd’ heeft in de eerste jaren van haar bestaan hier nog haar vergaderingen gehouden.

Het Noord-Oosten van 21 april 1961 meldde:
Het meer dan een eeuw bestaande café Halfweg, hetwelk vroeger bekend stond als café ‘Jansemeuje’ aan de weg Hardenberg-Gramsbergen, is thans door de heer R. Snijders opgeheven. Voor velen betekende dit café vroeger een vaste pleisterplaats, vooral bij de Hardenberger marktbezoekers. Verder zullen zich vele ouden nog herinneren dat in en nabij dit café vele vetes tussen de jongeren van Hardenberg en Gramsbergen werden uitgevochten.

De krant zat er maar zes decennia naast…

Kadastrale geschiedenis

Legger 2299/14: Sectie E-1130. Bouwland. Eigendom van landbouwer Egbert Jan van der Veen op den Oldenhof en van zoon Teunis van der Veen te Loozen (ieder de helft). In 1901 stichting. Over op:
Legger 2299/23: Sectie E-1130. Huis, schuur en weiland. In 1902 stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1902.
Aanvraag vergunning vergunning voor het oprichten van een wind-korenmolen op sectie E-1130. 
Molen ‘De Vlijt’ van de familie Van der Veen (met dank aan Bert van der Veen, Wierden).

Legger 2299/24: Sectie E-1130. Huis, schuur en weiland. In 1904 stichting molen (kleine achtkante bovenkruier met stelling). Op 27 oktober 1903 gaven B&W van Gramsbergen vergunning af, mits de molen maar elf meter van de spoorweg verwijderd bleef. Volgens het register op de Veiligheidswet zou de molen op 22 juli 1904 in werking zijn gebracht. 

Kadastrale veldwerkkaart, anno 1905. Schuin achter café Halfweg is de stellingmolen ‘de Vlijt’ verrezen…

Legger 2299/25: Sectie E-1130. Huis, schuur, molen en weiland. In 1905 stichting. Over op:

Fragment van kadastrale veldwerkkaart, anno 1906.

Legger 2299/26: Sectie E-1130. Huis, schuur, molen en weiland. In 1907 verkoop, hermeting en vereniging. Over op:
Legger 2299/27: Nieuwe sectie E-2268. Huis, schuur, molen en weiland. In 1911 herbouw. Over op:
Legger 2299/31: Sectie E-2268. Huis, schuren, molen en weiland. In 1915 boedelscheiding. Over op legger 3841/6, 3842/1 en 3843/3.

Kadastrale hulpkaart, anno 1915. Het perceel sectie E-2268 is gesplitst in drieën: sectie E-2648, E-2649 en E-2650.
Teunis van der Veen (1885-1956), Geertruida Alberta Weerts (1894-1972) en de kinderen Geesje (1915), Egbert Jan (1917) en Albert Jan (1919).
Salland’s Volksblad, 10 februari 1922.

Legger 3841/6: Nieuwe sectie E-2648. Huis, schuren en weiland in ’t Schanseveld. Eigendom van kastelein Egbert Jan van der Veen te Loozen G-10. In 1933 verkoop. Over op:
Legger 4705/1: Sectie E-2648. Eigendom van landbouwer Jan Timmerman en echtgenote Gezina Johanna Zwijze te Loozen. In 1934 sloop en herbouw. Over op:
Legger 4705/5: Sectie E-2648. Huis, schuren en weiland. In 1949 stichting. Over op:
Legger 4705/47: Sectie E-2648. Huis, schuren en weiland. In 1973 verkoop. Over op:
Legger 6605/1: Sectie E-2648. Huis, schuren en weiland. Loozen G-14. Eigendom van Willem, Lucas Gerrit Jan, Gerrit Jan en Johannes Timmerman (allen voor een-vierde).
Legger 3842/1: Sectie E-2650. Weiland. Eigendom van molenaar Teunis van der Veen. Vruchtgebruiker: kastelein Egbert Jan van der Veen. In 1935 stichting. Over op legger 3842/2.
Legger 3842/2: Sectie E-2650. Huis, schuren en weiland. In 1935 successie. Over op legger 3843/11.
Legger 3843/3: Sectie E-2649. Molen en erf. In 1921 bijbouw. Over op legger 3843/7.
Legger 3843/7: Sectie E-2649. Molen, malerij en erf. In 1934 sloop en aanbouw. Over op legger 3843/8.
Legger 3843/8: Sectie E-2649. Malerij en erf. In 1935 sloping. Over op legger 3843/9.

Kadastrale hulpkaart, anno 1935. De molen en de maalderij zijn geamoveerd

Legger 3843/9: Sectie E-2649. Erf. In 1936 bijbouw. Over op legger 3843/12.
Legger 3843/11: Sectie E-2650. Huis, schuren en weiland. In 1936 bijbouw. Over op legger 3843/13.
Legger 3843/12: Sectie E-2649. Malerij en erf. In 1937 vereniging van percelen. Over op legger 3843/14.
Legger 3843/13: Sectie E-2650. Huis, schuur en weiland. In 1937 stichting en vereniging van percelen. Over op legger 3843/14.

Kadastrale hulpkaart, anno 1937. De percelen E-2649 en 2650 zijn samengevoegd tot het nieuwe perceel sectie E-2884.

Legger 3843/14: Nieuwe sectie E-2884. Huis en erf. In 1942 herbouw schuur. Over op:
Legger 3843/15: In 1950 gedeeltelijk vernieuwd. Over op:
Legger 3843/16: In 1956 boedelscheiding. Over op:
Legger 5610/3: Sectie E-2884. Huis, schuren en erf te Loozen G-16. Eigendom van winkelier en landbouwer Egbert Jan van der Veen en Annigjen Lenters. In 1968 verkoop deel van perceel enz. Over op:

De winkel na de verbouw in 1971 (met dank aan Bert van der Veen, Wierden).

Legger 5610/4: Nieuwe sectie E-3308. Huis, tuin, erf en schuren. In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 7636/1: Nieuwe sectie M-438. Huis, schuren, grasland en tuin. In 1983 verkoop enz. Over op:
Legger 7636/2: Nieuwe sectie M-893. Huis, schuren, weiland en tuin. In 1986 wijziging. Over op:
Legger 7366/3: Nieuwe sectie M-1169. Huis, schuur en tuin aan de Hardenbergerweg 26.