De boerderij van de familie Bekman aan de huidige Grensweg 4. Op de voorgrond ploegt Hendrik Bekman het land (Fotograaf: ds. E.J. Loor te Heemse).

Kadastrale geschiedenis
Legger 807/91: Sectie E-2209. Grasland. Eigendom van Hermina Everdina Tiebert, weduwe van Gerrit Zwijze. In 1903 stichting boerderij. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1903.
Kadastrale hulpkaart, anno 1907.

Legger 807/98: Sectie E-2209. Huis, schuur en grasland in ’t Derde Blok. In 1909 verval vrijdom. Over op:
Legger 807/126: In 1909 successie. Over op:
Legger 2439/143: Eigendom van Herman Zwijze en echtgenote Jennegien Tiebert. In 1917 verkoop. Over op:
Legger 3921/2: Eigendom van landbouwer Gerrit Jan Bouwmeester. In 1918 verkoop. Over op:
Legger 3932/1: Eigendom van Hendrik Gerrits Lucasz. en echtgenote Ebbigjen Stegeman. Zij zijn op 25 januari 1877 getrouwd te Gramsbergen. In 1926 stichting. Over op:
Legger 3932/4: In 1929 verval vrijdom. Over op:
Legger 3932/5: In 1934 boedelscheiding. Over op:
Legger 4723/1: Sectie E-2209. Huis, schuren en grasland in ’t Derde Blok. Eigendom van Roelofje Gerrits, weduwe van Jan Bekman (en consorten). Zij waren op 15 mei 1903 getrouwd te Gramsbergen. In 1940 bijbouw stookhok. Over op:
Legger 4723/5: In 1943 boedelscheiding. Over op:
Legger 5082/1: Eigendom van Hendrik Bekman, Jan Hendrik Bekman en Albert Bekman (ieder voor een-derde gedeelte). In 1950 gedeeltelijk vernieuwd (aanbouw achterhuis). Over op:
Legger 5082/4: In 1953 stichting. Over op:
Legger 5082/5: In 1954 bijbouw en vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1954.

Legger 5082/6: Nieuwe sectie E-3093. Huis, schuren, bouw- en weiland in ’t Derde Blok. In 1957 stichting. Over op:
Legger 5082/7: In 1958 boedelscheiding. Over op:
Legger 5707/2: Eigendom van Hendrik Bekman en echtgenote Aaltina Hendrika Brink. Zij zijn op 11 juni 1937 getrouwd te Gramsbergen. In 1958 stichting nieuw woonhuis en sloping. Over op:
Legger 5707/3: In 1973 splitsing. Over op:
Legger 6197/3: Eigendom van R. Bekman en J.E. Klokkers. In 1974 stichting. Over op:
Legger 6197/4: Huis, schuren en erf. In 1976 bijbouw. Over op:
Legger 6197/5: In 1977 vereniging met nieuw verkregen gedeelte (thans geheel perceel). Over op:
Legger 6197/6: Sectie E-3093. Huis, schuren, bouw- en weiland. In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 7613/3: Sectie M-514. Boerderij, schuren en grasland. Eigendom van R. Bekman. In 1983 verkoop deel van perceel enz. Over op:
Legger 8166/7: Nieuwe sectie M-961. Boerderij, tuin, schuren, erf en weiland aan de Grensweg 4. In 1986 verkoop deel van perceel. Over op:
Legger 8166/10: Nieuwe sectie M-1152. Boerderij, tuin, schuren, erf en weiland.