De ‘nieuwe’ boerderij (anno 1913) en het oude woonhuis van de familie Borger aan resp. de Grensweg 8 en 6 te Loozen (Fotograaf: R. Hagedoorn, Radewijk).

De boerderij van Johan Borger, weduwnaar van Evertje Reefmann, is in 1913 gebouwd. Het is nu geadresseerd aan de Grensweg 8. Het is een markante boerderij. In deze omgeving zie je deze bouwstijl niet vaak. Het waren Gerrit Jan Bouwmeeester met vrouw en kinderen die er gingen wonen en werken. Zij woonden er tot 1937. In mei van dat jaar kocht Jan Harm Borger uit Bruchterveld de boerderij. Met zijn vrouw Jantina Borger-Meijer en hun twee zonen Johan en Hendrik zijn ze daar gaan wonen. De moeder van Jan Harm, Gerritdina Kortman-Spijkers en haar dochter Zwaantje Kortman, verhuisden ook mee naar Loozen. Een ongetrouwde broer van Jan Harm, Jan Peter Borger, ging ook mee. Daar werd nog een dochter geboren, Gerritdina Geertruida (Diny) .

In de afgelopen eeuw is er in het voorhuis niet veel veranderd. In de woonkamer zitten de originele tegeltjes nog aan de muur. In de witte woning naast de boerderij woonde vroeger de knecht van de familie Borger. Van 1954 tot 1987 hebben Johan en Evertje daar gewoond met hun vier kinderen: Jan Harm, Miny, Jantina en Jan. Daarna zijn ze in de boerderij gaan wonen. Nu woont hun zoon Jan met vrouw en kinderen in het witte huis.

Kadastrale geschiedenis
Legger 136: Eigendom van de marke Gramsbergen, Loozen en Radewijk. Bij de markeverdeling toebedeeld aan:
Legger 807/31: Sectie E-1336. Huis, schuur en erf in ’t 3e Blok. Huisnr. G-18. Eigendom van Gerrit Zwijze en echtgenote Hermina Everdina Tiebert. Na het jong overlijden van Gerrit kwam ’t eigendom aan zijn weduwe. In 1887 bijbouw. Over op legger 807/74.
Legger 807/74: In 1888 bijbouw en vernieuwing. Over op legger 807/75.

Kadastrale hulpkaart, anno 1888.

Legger 807/75: Nieuwe sectie E-2020. Huis, schuur en erf. In 1901 bijbouw. Over op legger 807/93.

Kadastrale hulpkaart, anno 1901.

Legger 807/93: Sectie E-2020. Huis, schuur en erf. In 1909 bijbouw. Over op legger 807/127.
Legger 807/127: Sectie E-2020. Huis, schuur en erf. In 1909 successie. Over op legger 2439/138.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1910.

Legger 2439/138: Sectie E-2020. Huis, schuren en erf. Eigendom van Herman Zwijze Gerritszoon en echtgenote Jennegien Tiebert. In 1911 stichting. Over op legger 2439/170.
Legger 2439/170: Sectie E-2020. Huis, schuren en erf. In 1911 stichting en vereniging van percelen. Over op legger 2439/172.

Kadastrale hulpkaart, anno 1911.
Kadastrale veldwerkkaart, anno 1911.

Legger 2439/172: Nieuwe sectie E-2605. Huis, schuren en bouwland. In 1917 verkoop. Over op legger 3921/7.
Legger 2439/184: Sectie E-2604. Wei- en bouwland. In 1913 stichting nieuwe boerderij. Over op legger 2439/193.

Kadastrale hulpkaart, anno 1915. Even ten noorden van het oude huisperceel is de nieuwe boerderij verrezen…

Legger 2439/193: Sectie E-2604. Huis, weiland en bouwland. In 1917 verkoop. Over op legger 3921/6.
Legger 3921/6: Sectie E-2604. Huis en weiland. Eigendom van Gerrit Jan Bouwmeester, weduwnaar van Mina Schoemaker. Hij hertrouwde op 28 maart 1918 te Gramsbergen met Zwaantje Kosters. In 1936 stichting. Over op legger 3921/14.
Legger 3921/7: Sectie E-2605. Huis, schuren en bouwland. Eigendom van Gerrit Jan Bouwmeester. In 1928 sloop. Over op legger 3921/9.
Legger 3921/9: Sectie E-2605. Huis en grasland. In 1929 herbouw. Over op legger 3921/10.
Legger 3921/10: Sectie E-2605. Huis, schuren en grasland. In 1932 verbouw. Over op legger 3921/12.

Kadastrale hulpkaart, anno 1933.

Legger 3921/12: Sectie E-2605. Huis, schuren en grasland. In 1936 sloping en herbouw. Over op legger 3921/13.
Legger 3921/13: Sectie E-2605. Huis, schuren en grasland. In 1937 verkoop. Over op legger 4800/4.
Legger 3921/14: Sectie E-2604. Huis en weiland. In 1937 verkoop. Over op legger 4800/3.
Legger 4800/3: Sectie E-2604. Huis en weiland in ’t zgn. Derde Blok. Eigendom van Gerritdina Spijkers, weduwe van Jan Willem Kortman. In 1947 boedelscheiding. Over op legger 5192/3.
Legger 4800/4: Sectie E-2605. Huis, schuren en grasland. In 1947 boedelscheiding. Over op legger 5192/4.
Legger 5192/3: Sectie E-2604. Huis en weiland. In 1952 gedeeltelijk vernieuwd. Over op legger 5192/6.
Legger 5192/4: Sectie E-2605. Huis, schuren en grasland. Eigendom van Jan Harm Borger F.J.A.zn. (geb. 1906). In 1978 verkoop. Over op legger 7083/1.
Legger 5192/6: Sectie E-2604. Huis, schuren en weiland. In 1969 verkoop deel van perceel. Over op legger 5192/10.
Legger 5192/10: Nieuwe sectie E-3420. Huis, schuren en weiland. Eigendom van idem. In 1978 verkoop. Over op legger 7083/2.
Legger 7083/1: Sectie E-2605. Huis, schuren en grasland. Eigendom van F.J.A. Borger (geb. 1934). In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op legger 7476/3.
Legger 7083/2: Sectie E-3420. Huis, schuren en weiland. In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op legger 7476/3.
Legger 7476/3: Sectie M-513. Twee boerderijen, schuren en grasland. Eigendom van F.J.A. Borger. In 1983 verkoop deel van perceel. Over op:
Legger 7476/6: Nieuwe sectie M-962. Huis, boerderij, schuren, erf, tuin en weiland.