Fragment van oorspronkelijke kadastrale minuutkaart, anno 1832 (sectie E-308a).

Legger 371b/4: Sectie E-308a. Huis en erf. Eigendom van landbouwer Gerrit Jan Rigterink en echtgenote Zwaantjen Prenger te Gramsbergen.

Notaris Swam verleed op 16 maart 1865 de transportakte waarbij winkelier Gerrit Jan Rigterink de katerstede te Loozen, aan den publieken weg op Hardenbergh, voor 700 gulden te hebben verkocht en over te dragen aan landbouwer Gerrit Jan Zwijze te Loozen (aktenr. 2952).

Legger 1520/1: Sectie E-308a. Huis en erf. Eigendom van landbouwer Gerrit Jan Zwijze. In 1891 vereniging van percelen. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1890 (sectie E-2051).
Fragment van kadastrale veldwerkkaart, anno 1891 (sectie E-2051).

Legger 1520/32: Nieuwe sectie E-2051. Huis, schuur en erf. In 1891 verkoop. Over op:
Legger 2439/41: Eigendom van Herman Zwijze Gzn. In 1911 vergroot. Over op:
Legger 2439/173: Sectie E-2051. Huis, schuren en erf. In 1911 bijbouw, stichting en vereniging. Over op:

Fragment van kadastrale veldwerkkaart, anno 1911 (sectie E-2609).

Legger 2439/174: Nieuwe sectie E-2609. Huis, schuren, bouw- en grasland op de Loozer Esch. In 1925 boedelscheiding. Over op:
Legger 4317/23: Eigendom van Jennigje Tiebert, weduwe van Gerritdina Gezina Zwijze. In 1927 verkoop. Over op:
Legger 4414/12: Eigendom van Wolter Zagers en echtgenote Janna Zager. In 1928 vernieuwd. Over op:
Legger 4414/18: In 1929 stichting. Over op:
Legger 4414/22: In 1934 vereniging van percelen. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1934 (sectie E-2835).

Legger 4414/24: Nieuwe sectie E-2835. Huis, schuren, bouw- en grasland aan den weg van Gramsbergen naar Hardenberg. In 1937 sloop en herbouw. Over op:
Legger 4414/26: Sectie E-2835. Huis, schuren, bouw- en grasland. In 1950 gedeeltelijk vernieuwd. Over op:
Legger 4414/31: In 1953 stichting. Over op:
Legger 4414/32: In 1968 ruiling enz. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1968 (sectie E-3257).
Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1968 (sectie E-3257).
Fragment van kadastrale veldwerkkaart, anno 1968 (sectie E-3257).

Legger 4414/38: Nieuwe sectie E-3257. Huis, schuren, bouw- en weiland. In 1969 stichting. Over op:
Legger 4414/42: Sectie E-3257. Huis, schuren, erf, bouw- en weiland. In 1971 stichting. Over op:
Legger 4414/45: In 1978 verbouw. Over op:
Legger 4414/46: Sectie E-3257. Huis, schuren, erf, bouw- en weiland. Loozen G-5. In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 7452/2: Nieuwe sectie M-579 (later sectie M-2450). Huis, schuren, erf, bouwland en grasland. Loozen G-5. Eigendom van Hendrik Zagers (geb. 27-08-1925) en van Janna Hendrika Zagers en echtgenoot Gerrit Jonkeren. In 1981 wijzigde het adres in Hardenbergerweg 15.