Legger 3944/3: Sectie E-306. Bouwland. Eigendom van Johannes Rijstenberg en echtgenote Hendrikje van der Velde. In 1920 stichting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1920 (sectie E-306).

Legger 3944/12: Sectie E-306. Huis en bouwland op de Loozer Esch. In 1920 stichting. Over op:
Legger 3944/13: In 1934 redres en vereniging. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1934 (sectie E-2834).

Legger 3944/15: Nieuwe sectie E-2834. Huis en bouwland. In 1944 vereniging van percelen. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1944 (sectie E-3029).

Legger 3944/17: Nieuwe sectie E-3029. Huis, bouw- en weiland. In 1951 boedelscheiding. Over op:
Legger 5352/3: Eigendom van landbouwer Johannes Rijstenberg en Hendrik Rijstenberg. In 1952 splitsing. Over op:
Legger 5352/4: In 1953 verkoop. Over op:
Legger 5398/3: Eigendom van Gerrit Veurink Hzn. (geb. 10-12-1916). Loozen G-9. In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 7594/1: Nieuwe sectie M-303. Twee boerderijen, schuren, bouwland en grasland. Eigendom van landbouwer Gerrit Veurink (geb. 10-12-1916). In 1980 vestiging recht van opstal. Over op:
Legger 7594/5: Nieuwe sectie M-625. Twee boerderijen, schuren, bouwland en grasland. In 1980 over op:
Legger 7594/6: Nieuwe sectie M-750. Boerderij, schuren, bouwland en grasland.
Legger 7594/8: In 1986 boedelscheiding. Over op:
Legger 8177/2: Sectie M-1116. Huis, tuin en erf aan de Hardenbergerweg 19. Eigendom van landbouwer L.G. Veurink.