In het archief van de stad Hardenberg is een fraaie figuratieve kaart bewaard gebleven, gedateerd 13 december 1831, van het gebied tussen Hardenberg en Gramsbergen (meer specifiek van Baalder en Loozen). Daarop staat ook erve Roelofs vermeld:

In 1832 was het huis en erf eigendom van landbouwer Hendrik Roelofs en echtgenote Hermina Zwijze. Zij waren op 28 april 1817 getrouwd te Hardenberg. Hendrik was afkomstig van ’t Roelofs in Duits Wielen. We vinden het erf in 1832 gesitueerd in het zgn. ‘Schansche Veld’ in sectie E-382 op legger nr. 379.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

Legger 392/14: Sectie E-382. Huis en erf. Hendrik Roelofs overleed op 15 januari 1847 te Loozen. Hermina stierf op 8 september 1855. In 1858 aanvaarding nalatenschap. Over op:
Legger 1208/12: Eigendom van Hendrik Jan Roelofs te Loozen (later Holtheme). Hij was op 2 november 1849 te Gramsbergen getrouwd met Hendrikjen Roelofs in Holtheme. In 1864 verkoop. Over op:

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 27 mei 1864.

Legger 1491/1: Eigendom van Egbert Lenters en echtgenote Geertjen Odink (zie hulpregister no.4. hypotheken, deel 185, nr. 94). Zij zijn op 1 november 1862 getrouwd in Heemse. In 1867 naamstelling enz. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1867.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 15 juni 1872.

Legger 1582/1: Eigendom van Egbert Lenters en consorten. Nieuwe sectie E-1501. Huis en erf. In 1873 herbouwd na brand. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1873.

Legger 1582/3: Nieuwe sectie E-1686. Huis en erf. Eigendom van Egbert Lenters en Geertjen Odink. Egbert was indertijd een goed schaatsenrijder. Zo won hij in 1857 een wedstrijd toen hij nog in Collendoorn woonde. Huisnr. G-3. Huis, erf en varkenshok. In 1879 verval vrijdom. Over op:
Legger 1582/4: In 1888 successie. Over op:
Legger 1491/29: Eigendom van Geertjen Odink, weduwe van Egbert Lenters. In 1893 verkoop. Over op:
Legger 2439/66: Eigendom van Herman Zwijze Gerritszoon. In 1894 gedeeltelijke afbraak. Over op:
Legger 2439/74: Huis, erf en varkenshok. In 1895 gedeeltelijke sloping en stichting en samenvoeging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1895.

Legger 3004/1: Nieuwe sectie E-2083. Huis, schuur, erf en weiland. Eigendom van Herman Zwijze Gerritszoon, veehouder en landeigenaar. In 1896 verkoop. Over op:
Legger 3028/1: Eigendom van Harm Zwijze Albertszoon. Sectie E-2083 in ’t Schanseveld. In 1896 ruiling. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1896.

Legger 3051/1: Nieuwe sectie E-2113. Eigendom van Harm Zwijze Albertszoon. In 1896 verbouw. Over op:
Legger 3051/2: Huis, schuur, erf en weiland. In 1897 stichting en bijbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1897.

Legger 3029/2: Eigendom van Harm Zwijze Albertszoon. In 1903 verkoop. Over op:
Legger 3338/1: Eigendom van Harm Zwijze Albertszoon en mede-eigenaren Albert, Gerrit Albertus en Gezina Zwijze. Sectie E-2143. Huis, schuren, erf, hooiland, kookhuis en loods. In 1907 hermeting, verkoop van een gedeelte aan de Noordooster Lokaalspoorwegmaatschappij t.b.v. de aanleg van het spoor, en vereniging van percelen. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1907, met o.a. vermelding van de stopplaats Baalder-Radewijk van de Noordooster Lokaalspoorwegmaatschappij.

Legger 3514/1: Eigendom van Harm Zwijze Albertszoon en mede-eigenaren Albert, Gerrit Albertus en Gezina Zwijze. Sectie E-2298. Huis, schuren, bouw- en weiland. In 1911 stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1911.

Legger 3514/2: In 1917 successie. Over op:
Legger 2898/75: Eigendom van Fennegien Wevers, weduwe van Harm Zwijze. In 1921 bijbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1922.

Legger 2898/77: In 1927 boedelscheiding. Over op:
Legger 4430/13: Eigendom van Albert Zwijze en Fenna Gerritdina van den Poll. In 1934 redres en vereniging. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1934. De halteplaats ‘Baalder-Radewijk’ is inmiddels opgeheven…

Legger 4430/25: Nieuwe sectie E-2851. Huis, schuren, erf en weiland. In 1960 gedeeltelijke vernieuwing. Over op:
Legger 4430/35: In 1963 verkoop. Over op:
Legger 5942/12: Eigendom van Egbert Zwijze (geb. 08-06-1929). In 1965 splitsing; verbouw zijgevel. Over op:
Legger 5942/14: In 1968 verkoop. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1968.

Legger 5942/19: Nieuwe sectie E-3270. Huis, schuren, erf en grasland. In 1969 verbouw woning. Over op:
Legger 5942/20: Loozen, huisnr. G-10. In 1980 opgenomen in ruilverkaveling.
Legger 6789/3: Nieuwe sectie M-336. Het erf is nu geadresseerd aan de Hardenbergerweg 20.