Het vrijwillig rechterlijk archief van het Schoutambt Hardenberg bevat een akte, gedateerd 12 februari 1729, waarin Gerrit Harms Prenger en vrouw Evertje Alberts een hypotheek vestigden voor een bedrag van 1200 gulden. Zij hadden het geld geleend van burgemeester Barent van Borne en diens zus Aleida van Borne te Hardenberg. Tot onderpand stelden ze hun erve Prenger in Loozen.

Gerrit Harms en Evertje Alberts waren op 28 augustus 1701 te Heemse in ondertrouw opgenomen. Ze kregen zeker negen kinderen. Zoon Hermen volgde zijn ouders op. Hij ging op 22 oktober 1741 te Hardenberg in ondertrouw met Jannigjen Berends van de Scheer. De volgende generatie Prenger bestond uit Gerrit Herms Prenger en Stijne Egberts Hulsebos. Zij trouwden op 11 december 1776 te Hardenberg. Zij werden opgevolgd door zoon Harmen Prenger.

Op 6 maart 1821 hield notaris Antoni van Riemsdijk een openbare verkoop van vee op ’t erve Prenger te Loozen. Hij deed dat in opdracht van Egbert Scholten en echtgenote Jennigjen Geertman, landbouwers aldaar op genoemd erve (aktenr. 27, scan 184).

In 1822 was het erve Prenger eigendom van Harmen Prenger en vrouw Aaltjen Roelofs. Zij waren op 15 september 1801 getrouwd in de kerk te Hardenberg. Harmen Prenger was koopman en woonde in het stadje Gramsbergen. Hij was als koopman gepatenteerd volgens het patentregister van de gemeente Gramsbergen. Kennelijk had hij ’t erve Prengers in die tijd verpacht. Op 21 augustus 1822 hield notaris Swam een publieke verkoop van 40 zijden gerookt spek (akte nr. 1, scan 29). Twee maanden later, op 29 oktober, gingen zeventig eiken-, willigen- en peppelen-boomen onder de veilinghamer die op het erve Prengers stonden (akte nr. 6, scan 19). De bomen werden verkocht voor een totaalbedrag van 216,45 gulden.

Advertentie in de Overijsselsche Courant van 7 december 1827.

Uit de notariële akte (zie toegang 122, inv.nr. 1537, scans 35 e.v.), behorend bij bovenstaande openbare verkoop, maken we op dat het erve Prenger in 1827 werd geveild in opdracht van eigenaren Harmen Prenger en echtgenote Aaltjen Roelofs. Het eerste kavel betrof het huis en erve Prenger, met schapen- en varkenshok, staande in de buurtschap Loozen onder numero 5. De kavel werd tijdens de provisionele toewijzing ingezet door Albert Rigterink, landbouwer te Gramsbergen, voor f. 2005,- Twee weken later, bij de definitieve toewijzing werd het perceel, in combinatie met andere kavels, gemijnd door Albert Rigterink voor een bedrag van f. 6195,-

In het archief van de stad Hardenberg is een fraaie figuratieve kaart bewaard gebleven, gedateerd 13 december 1831, van het gebied tussen Hardenberg en Gramsbergen (meer specifiek van Baalder en Loozen). Daarop staat ook het oude erve Prenger vermeld:

In 1832 was het huis en erf eigendom van landbouwer Albert Rigterink en echtgenote Roelofjen Weggemans. Zij waren op 26 augustus 1823 getrouwd te Gramsbergen. De bruid was afkomstig uit Sleen; de bruidegom uit Gramsbergen. We vinden het erf anno 1832 gesitueerd in de zgn. ‘Loozer Esch’ in sectie E-313 op legger nr. 369.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

Legger 369/8: Sectie E-313. Huis en erf. In 1870 boedelscheiding. Over op:
Legger 1765/1: Eigendom van Lambert Weggeman Rigterink (zie register van overschrijving hypotheken, deel 24, nr. 1182), de oudste zoon van Albert en Roelofjen. Hij was op 22 april 1826 geboren en was op 3 juli 1869 getrouwd met Jennegien Hulter. Jennegien overleed al in 1898, op 53-jarige leeftijd. Daardoor vererfde de helft van de boedel op hun kinderen Albert, Roelofje, Berend Jan, Jan Harm en Gerrit Jan Rigterink. Huis op de Loozeresch, nr. G-4. Huis, erf met drie schuren. In 1894 gedeeltelijke sloop en stichting. Over op
Legger 1765/21: In 1908 boedelscheiding. Over op:
Legger 3576/4: Eigendom van Roelofje Rigterink en Hendrik Veurink (zie register van overschrijving hypotheken, deel 529, nr. 40). Zij waren op 6 mei 1904 te Heemse getrouwd. In 1909 sloop en redres. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1909.

Legger 3576/20: Nieuwe sectie E-2565. Huis, schuren en erf. In 1916 verbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1919.

Legger 3576/27: In 1934 vereniging van artikelen. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1934.

Legger 3576/28: Nieuwe sectie E-2837. Huis, schuur, bouw- en weiland, en erf. In 1940 bijbouw. Over op:
Legger 3576/29: In 1944 vereniging van percelen. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1944.

Legger 3576/30: Nieuwe sectie E-3030. In 1956 verkoop. Over op:
Legger 5623/8: Eigendom van Gerrit Veurink (geb. 10-12-1916) (zie register van overschrijving deel 1027, nr. 168). In 1957 verbouw. Over op:
Legger 5623/9: In 1957 bijbouw. Over op:
Legger 5623/10: In 1963 successie. Over op:
Legger 5398/11: Eigendom van Gerrit Veurink. In 1965 splitsing. Over op:
Legger 5398/18: In 1968 ruiling. Over op:
Legger 5398/21: In 1970 bijbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1968.

Legger 5398/24: Nieuwe sectie E-3256. Huis, schuren, erf, weg, bouw- en weiland. In 1980 opgegaan in de ruilverkaveling.