Legger 2473/3: Sectie E-1830. Weiland. Eigendom van klompenmaker Nanning Hendriks Bulthuis en echtgenote Lambertdina Arendina Derks te Loozen, landbouwer Hendrik Bulthuis en echtgenote Zwaantje Tromp te Den Velde en landbouwer Leonardus Meijer en echtgenote Gerritdina Bulthuis te Archem. In 1889 stichting. Over op legger 2473/8.
Legger 2473/4: Sectie E-1831. Heide. In 1889 ontginning en stichting. Over op legger 2473/8.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1889 (sectie E-2030).

Legger 2473/8: Nieuwe sectie E-2030. Huis en erf. In 1900 stichting schuur. Over op:
Legger 2473/12: Sectie E-2030. Huis, schuur en erf in de Loozermarsch. In 1901 vereniging van percelen. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1901 (sectie E-2205).

Legger 2473/13: Nieuwe sectie E-2205. Huis, schuur, wei- en bouwland. In 1907 verkoop deel van perceel, hermeting en vereniging van percelen. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1907 (sectie E-2342).

Legger 2473/16: Nieuwe sectie E-2342. Huis, schuur en weiland. In 1935 verkoop en rectificatie. Over op:
Legger 4688/9: Eigendom van landbouwer Nanning Hendrik Bulthuis jr. (geb. 30-04-1902) en echtgenote Gerritdina Holtink. Zij zijn op 29 juni 1923 getrouwd te Gramsbergen. In 1936 verleende de gemeente Gramsbergen een vergunning voor de sloop en volledige nieuwbouw van de woning. Over op:

Legger 4688/11: In 1939 bijbouw. Over op:
Legger 4688/14: In 1949 stichting. Over op:
Legger 4688/15: In 1950 aanbouw. Over op:
Legger 4688/23: In 1957 verbouw. Over op:
Legger 4688/26: In 1961 stichting. Over op:
Legger 4688/35: Sectie E-2342. Huis, schuren en weiland. In 1966 stichting en sloping. Over op:
Legger 4688/37: In 1969 verbouw. Over op:
Legger 4688/38: In 1970 verkoop. Over op:
Legger 5806/16: Sectie E-2342. Huis, schuren, erf en weiland in de Loozermarsch. Eigendom van landbouwer Hendrik Bulthuis (geb. 15-09-1923) en echtgenote Geesje Roelfina Snijders. In 1973 gedeeltelijke verandering. Over op:
Legger 5806/24: In 1978 verbouw. Over op:
Legger 5806/25: Sectie E-2342. Huis, schuren, erf en weiland. Loozen G-3. In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, anno 1974 (sectie M-327 en M-328).

Legger 7668/4: Nieuwe sectie M-328. Boerderij, schuren en grasland nabij ’t Overijsselsch Kanaal. Eigendom van landbouwer Hendrik Bulthuis (geb. 15-09-1923).