De oude boerderij aan de Kooiweg 1, ca. 1965 (fotograaf: J. Woertel, Radewijk).

 

Legger 136/38: Sectie E-431. Heide. Eigendom van de marke Gramsbergen, Loozen en Radewijk. In 1861 markeverdeling. Over op:
Legger 827/195: Sectie E-1310. Huis en erf. Eigendom van Herman Theodor Löhnis, raadslid te Rotterdam. In 1869 vereniging van artikelen. Over op:
Legger 1667/169: Sectie E-1310. Eigendom van de Maatschappij tot exploitatie van de Havezathe Gramsbergen. Huisnr. A-112. In 1880 expiratie vrijdom. Over op:
Legger 1667/234: In 1900 verval vrijdom. Over op:
Legger 1667/271: In 1926 herbouw. Over op:
Legger 1667/415: In 1937 verkoop. Over op:
Legger 4827/2: Sectie E-1310. Huis, schuur en erf. Eigendom van Derk Vinke (bijgenaamd: Kooi-Derk) en echtgenote Barta Willemina Kampman. Zij waren op 12 juni 1925 getrouwd te Gramsbergen. Huisnr. A-112. In 1938 vereniging van percelen. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1938. Sectie E-2900.

 

Legger 4827/9: Nieuwe sectie E-2900. Huis, bouw- en weiland. Op 1 september 1944 overleed vader Derk Jan Vinke die bij Derk en en Barta Willemina inwoonde. In 1963 splitsing. Over op:
Legger 4827/13: In 1964 verkoop. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1964.

 

Legger 5691/117: Nieuwe sectie E-3199. Eigendom van de Stichting Beheer Landbouwgronden te Den Haag. Derk Vinke verhuisde in oktober 1965 naar de Hattemattestraat 13 in Gramsbergen. In 1966 verandering/verbouwing boerderij. Meyndert Jan Pon legde in oktober 1966 ‘de eerste steen’.

 

 

Kadastrale hulpkaart, anno 1968.

 

Legger 6126/11: Nieuwe sectie E-3252. Huis en erf. Eigendom van importeur M.A. Pon te Amersfoort. In de zomer van 1969 werd de boerderij betrokken door Jan Edelijn. In 1969 vereniging van percelen. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1969.

 

Legger 6126/14: Nieuwe sectie E-3391. Huis en erf in ’t Derde Blok. Edelijn vertrok in 1971, waarna de boerderij tot 1976 werd bewoond door Berend Jan Gerrits. In 1978 verkoop. Over op:
Legger 7181/5: Eigendom van W.J. Lenferink en E.C. Oonk te Ane. In 1979 verkoop. Over op:
Legger 7311: Sectie E-3391. Huis en erf. Eigendom van Bouw- en Exploitatiemaatschappij Kuipers & Zonen BV, gevestigd te Borne. In 1980 opgenomen in ruilverkaveling. Over op:
Legger 7740/4: Sectie M-416. Huis, bos en bouwland. Eigendom van Bouw- en Exploitatiemaatschappij Kuipers & Zonen BV, gevestigd te Borne. Over op:
Legger 8148/6: Sectie M-916. Eigendom van Beheerskantoor Waaldorp BV te Den Haag. Over op:
Legger 8283: Sectie M-1124. Eigendom van B.J. Soer en W.J. Dubbink die zich vanaf 1 oktober 1984 vestigden aan de Kooiweg 1.