Legger 5394/3: Sectie E-2861. Wei- en bouwland. Eigendom van landbouwer Albertus Meijer en echtgenote Aaltje Nijland. In 1952 stichting. Over op:
Legger 5394/4: Sectie E-2861. Huis, schuur, wei- en bouwland. In 1974 verkoop. Over op:
Legger 6689/1: Eigendom van onderwijzer D.H. Hommes. Loozen G-42. In 1976 stichting en opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, 18 december 1975 (sectie M-381).

Legger 7808/1: Nieuwe sectie M-381. Boerderij, grasland en schuur. Eigendom van onderwijzer D.H. Hommes.

Kadastrale hulpkaart, september 1983 (sectie M-381).
Kadastrale hulpkaart, anno 2002 (sectie M-2073).
Kadastrale hulpkaart, anno 2010 (sectie M-2368).