Legger 4057/1: Sectie E-1358. Bouw- en weiland. Eigendom van landbouwer Jan Hendrik Haandrikman en echtgenote Hermina Luberta Hans te Den Velde. In 1921 stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1921 (sectie E-1358).

Legger 4057/2: Sectie E-1358. Huis, erf en weiland te Loozen G-41. In 1928 verval van vrijdom. Over op:
Legger 4057/3: In 1932 verkoop. Over op:
Legger 4646/1: Sectie E-1358. Huis, erf en weiland. Eigendom van manufacturier Isak Frank te stad Hardenberg. In 1938 verval vrijdom. Over op:
Legger 4646/9: In 1942 verkoop op grond van de Verordening joodsch grondbezit. Over op:
Legger 5038/1: Sectie E-1358. Huis, erf, bouw- en grasland in ’t 3e Blok. Eigendom van landbouwer Albertus Knol te Loozen G-41. In 1949 vonnis rechtsherstel. Over op:
Legger 5259/5: Sectie E-1358. Huis, erf, bouw- en grasland in ’t 3e Blok. Eigendom van koopman Abraham Heilbron en consorten. In 1953 boedelscheiding. Over op:
Legger 5457/2: Sectie E-1358. Huis, erf, bouw- en grasland in ’t 3e Blok. Eigendom van koopman Abraham Heilbron en echtgenote Alida Frank te Doetinchem. In 1957 splitsing. Over op:
Legger 5457/8: In 1959 verkoop deel van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1959 (sectie E-3124).

Legger 5696/2: Nieuwe sectie E-3124. Huis en erf in ’t 3e Blok. Eigendom van landbouwer Albertus Knol en echtgenote Berendina Fransen. In 1973 verkoop. Over op:
Legger 6557/1: Sectie E-3124. Huis en erf te Loozen G-47. Eigendom van fabrieksarbeider Pieter Knol (geb. 28-09-1936. Levenslang vruchtgebruikers: echtelieden Albertus Knol en Berendina Fransen. In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 7787/1: Nieuwe sectie M-404. Boerderij, schuren en erf. Eigendom van fabrieksarbeider Pieter Knol (geb. 28-09-1936) aan de Noord-Oosterweg G-47 te Loozen. In 1981 ruiling enz. Over op:
Legger 7787/2: Nieuwe sectie M-797. Huis, schuur, garage en tuin aan de Noord-Oosterweg 1.