Legger 3596/1: Sectie E-1357. Heide. Eigendom van Gerrit Jan Weerts, landbouwer te Loozen. In 1909 aangekocht van Jan Harm Rigterink en consorten, en samengevoegd met naastgelegen perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1909.

Legger 3596/2: Sectie E-2580. Heide en bouwland in ’t zgn. ‘Derde Blok’. Eigendom van Gerrit Jan Weerts. In 1914 stichting huis. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1915.

Legger 3596/4: Huis en bouwland. In 1921 verval vrijdom. Over op:
Legger 3596/5: In 1939 verval vrijdom ongebouwd. Over op:
Legger 3596/6: In 1954 ruiling. Over op:
Legger 5474/1: Eigendom van Lambert van Loo (geb. 19-02-1928). Hij trouwde op 24 augustus 1956 in Gramsbergen met Lubbigje Kortman. Levenslang vruchtgebruik door Albertus Johannes van Loo en echtgenote Hinderkien Hans. Sectie E-2580. Huis, grasland en bouwland in ’t zogenaamde ‘Derde Blok’. Huisnr. G-40 (later G-46). In 1959 stichting. Over op:
Legger 5474/3: Huis, schuren en bouwland. In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 7616/1: Nieuwe sectie M-410. Boerderij, schuren en grasland. In 1982 verkoop gedeelte van perceel. Over op:
Legger 7616/2: Nieuwe sectie M-868 (later sectie M-1219).