Camping De Roskamp

Kadastrale hulpkaart, augustus 1937 (sectie E-2886).

Legger 5398/23: Sectie E-2886. Bouwland en bos. Eigendom van Gerrit Veurink Hzn. (geb. 10-12-1916) en echtgenote Niesje Meijering. In 1971 bouw van 6 zomerhuisjes. Over op:
Legger 5398/25: In 1972 verkoop. Over op:
Legger 6427/1: Sectie E-2886. 6 zomerhuisjes, bouwland en bos. Eigendom van J. en L.G. Veurink. In 1973, 1974, 1976 en 1977 bouw van meerdere zomerhuisjes. Over op:
Legger 6427/5: Sectie E-2886. 21 zomerhuisjes, kantine, toiletgebouw etc. Opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, 29 december 1975 (sectie M-352 en M-353).

Legger 7765/1: Sectie M-353. Zomerhuisjes en camping. Eigendom van J. Veurink en L.G. Veurink.