In 1977 verleende het gemeentebestuur van Gramsbergen vergunning voor de bouw van een woning met bedrijfsruimte.

Kadastrale hulpkaart, 10 november 1980 (sectie M-583).

Legger 7624/3: Sectie M-583. Huis, schuren en grasland aan de Radewijkerweg G-42a. Eigendom van de maatschap Herman Dijkman en Jan Dijkman. In 1981 splitsing. Over op:
Legger 7624/6: Sectie M-583. Huis, schuren en grasland. In 1982 verkoop deel van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, 7 november 1983 (sectie M-862).

Legger 7624/7: Nieuwe sectie M-862. Boerderij, erf, tuin, schuur en weiland. In 1977 ontbinding maatschap. Over op:
Legger 8462/4: