Legger 827/207: Sectie E-1339. Heide in ’t zgn. ‘Derde Blok’. Eigendom van Theodora Jacoba Rochussen, weduwe van Eberhard Peter Löhnis te Rotterdam. In 1864 ontginning en stichting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1864.

Legger 827/222: Sectie E-1416. Huis en erf. In 1867 expiratie ongebouwd. Over op:
Legger 1667/189: Sectie E-1416. Huis en erf. Eigendom van Jeanne Josine Antoinette s’Jacob, weduwe van Herman Theodor Löhnis te Rotterdam. In 1870 expiratie. Huisnr. G-17.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1867.

Eigendommen Löhnis vanaf 1907 opgenomen in de N.V. Maatschappij tot exploitatie van de Havezathe Gramsbergen en aanhoorigheden.

Kadastrale hulpkaart, anno 1910.
Veldwerkkaart, anno 1910.

Legger 1667/380: Nieuwe sectie E-2587. Huis, schuur, bouwland, heide en ontginning. In 1912 verandering van bestemming. Over op:
Legger 1667/392: In 1917 verval vrijdom. Over op:
Legger 1667/402: In 1919 verval vrijdom. Over op:
Legger 1667/405: In 1929 herbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1934.
Veldwerkkaart, anno 1934.

Legger 1667/421: Sectie E-2587. In 1937 verkoop. Over op:
Legger 4815/1: Sectie E-2587. Huis, schuur, bouw- en weiland in ’t zgn. ‘Derde Blok’. Eigendom van Jan Hendrik Grootoonk en Hendrika Veltink (voor 2/3e gedeelte). Zij zijn op 7 juni 1907 getrouwd in het stadhuis te Hardenberg. Het overige derde deel was gezamenlijk eigendom van Jan Otten Gzn te Heemserveen en Hendrik Willem Grootoonk te Loozen. In 1939 bijbouw. Over op:
Legger 4815/2: In 1939 verval vrijdom ongebouwd. Over op:

(Met dank aan: Bertus Dommerholt)

Legger 4815/3: In 1954 boedelscheiding. Over op:
Legger 5505/1: Sectie E-2587. Huis, schuur, bouw- en weiland. Eigendom van Hendrik Willem Grootoonk (geb. 05-02-1909). Levenslang vruchtgebruik: Hendrika Veltink, weduwe van Jan Hendrik Grootoonk. In 1956 bijbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1958.
Met dank aan: H.W. Grootoonk.
Veldwerkkaart, anno 1958.

Legger 5505/2: Twee huizen, schuur, bouw- en weiland. In 1964 stichting noodwoning. Over op:
Legger 5505/3: In 1968 vernieuwing. Over op:
Legger 5505/4: Twee huizen, schuren, bouw- en weiland, erf en noodwoning. In 1969 verkoop deel van perceel. Over op:
Legger 5505/5: Nieuwe sectie E-3419. Twee huizen, schuren, bouwland, weiland, weg en noodwoning. In 1969 verbouw. Over op:
Legger 5505/6: In 1969 verbouw. Over op:
Legger 5505/7: Twee huizen, schuren, erf, noodwoning, bouw- en weiland. In 1973 verbouw. Over op:
Legger 5505/8: In 1975 stichting. Over op:
Legger 5505/9: In 1976 verbouw. Over op:
Legger 5505/10: In 1977 verkoop. Over op:
Legger 6719/2: Sectie E-3419. Eigendom van Jan Hendrik Grootoonk (geb. 1936). Twee huizen, schuren, erf en noodwoning. Loozen, G-14. In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 7618/2: Sectie M-512. Eigendom van Jan Hendrik Grootoonk. Boerderij, huis, schuren, grasland, houten huis en erf aan de Radewijkerweg (later geadresseerd Roskampweg 5). Nu mini-camping ’t Loozerveld.