Legger 136/21: Sectie E-399. Heide. Eigendom van de marke Gramsbergen, Loozen en Radewijk. In 1861 markeverdeling. Over op:
Legger 1330/5: Nieuwe sectie E-1306. Huis en erf. Eigendom van landbouwer en klompenmaker Albertus Weerts. In 1878 schatting. Over op:
Legger 1330/10: In 1882 vereniging van leggerartikelen. Over op:
Legger 1902/12: Sectie E-1306. Huis, schuur en erf. Huisnr. A-114. Eigendom van landbouwer en klompenmaker Albertus Weerts. In 1893 stichting. Over op:
Legger 1902/16: In 1894 verbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, juli 1894 (sectie E-2068).

Legger 1902/18: Nieuwe sectie E-2068. Huis, schuur en erf. In 1897 boedelscheiding. Over op:
Legger 3081/9: Sectie E-2068. Huis, schuren en erf. Eigendom van Albert Jan Weerts. In 1897 afbraak en herbouw. Over op:
Legger 3081/12: Sectie E-2068. Huis, schuur en erf. In 1898 herbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, juni 1898 (sectie E-2159).

Legger 3081/13: Nieuwe sectie E-2159. Huis, schuur, bouw- en weiland. In 1909 hermeting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, februari 1909 (sectie E-2556).

Legger 3081/14: Nieuwe sectie E-2556. Huis, schuur, bouw- en weiland. In 1911 bijbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, november 1911 (sectie E-2556).

Legger 3081/15: Sectie E-2556. Huis, schuren, bouw- en weiland. In 1930 boedelscheiding. Over op:
Legger 4575/7: Eigendom van landbouwer Jan Weerts. Het levenslang vruchtgebruik behoorde toe aan Geesjen Tabbert, weduwe van Albert Jan Weerts. In 1963 verkoop. Over op:
Legger 5691/82: Eigendom van de Stichting Beheer Landbouwgronden te Utrecht. In 1964 splitsing voor veiling. Over op:
Legger 6019/1: Sectie E-2556. Huis, schuren en erf (ged.). Eigendom van fabrieksarbeider K. Reins. In 1964/1965 over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1965 (sectie E-3223).

Legger 6019/2: Nieuwe sectie E-3223. Huis en bouwland. Opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, juni 1970 (sectie M-387).

Legger 7701/1: Nieuwe sectie M-387. Boerderij en erf. Loozen G-49. Eigendom van fabrieksarbeider K. Reins.