Kadastrale geschiedenis
Legger 136/28-30: Sectie E-405, 405a en 406. Heideveld. Eigendom van de marke van Gramsbergen, Loozen en Radewijk. Bij de markeverdeling, anno 1861, toebedeeld aan:
Legger 1357/1: Sectie E-1154. Huis en erf. Eigendom van Hendrik Huisjes, landbouwer te Baalder. In 1866 verkoop. Over op:
Legger 1551/1: Sectie E-1154. Huis en erf. Eigendom van Hermannus Vinke en echtgenote Aaltjen Odink. Zij zijn op 17 maart 1863 getrouwd te Gramsbergen.

Scan van bewaard gebleven trouwbrief, anno 1863 (met dank aan: Henk Vinke).

Notaris Hilbrand van Barneveld te Gramsbergen verleed op 2 november 1880 een hypotheekakte op verzoek van landbouwer Hermannes Vinke te Loozen. Hij verklaarde 1000 gulden schuldig te zijn aan landbouwer Harm Snijders te Baalder. Als onderpand voor de lening en de daarover verschuldigde rente stelde Vinke zijn onroerende goederen te Loozen, waaronder het huis en erf sectie E-1154 (aktenr. 1835, scan 129).

Legger 1551/8: Huisnr. G-21. In 1901 stichting. Over op:
Legger 1551/17: In 1902 vereniging en redres. Over op:

Legger 1551/18: Nieuwe sectie E-2221. Huis, schuur en erf. In 1907 boedelscheiding. Over op:
Legger 3519/6: Eigendom van Albert Vinke en echtgenote Johanna Veldsink. Zij zijn op 24 november 1899 getrouwd in Gramsbergen. In 1911 bijbouw schuur. Over op:
Legger 3519/10: In 1925 sloop. Over op:
Legger 3519/14: In 1942 vereniging van percelen. Over op:

Legger 3519/16: Nieuwe sectie E-3008. Huis, schuren, wei- en bouwland in ’t zgn. Derde Blok. In 1951 stichting. Over op:
Legger 3519/18: In 1952 boedelscheiding. Over op:
Legger 5400/4: Eigendom van Hermannus Vinke (geb. 24-09-1900) en echtgenote Gerritdina Lenters. In 1961 verkoop. Over op:
Legger 5885/1: Eigendom van Hermannus Vinke (geb. 27-03-1931) en Wubbigje van Faassen te Loozen G-35. Het recht van gebruik en bewoning lag bij de echtelieden Hermannus Vinke en Gerritdina Lenters. In 1964 verbouw (vernieuwen achtergevel). Over op:
Legger 5885/2: In 1969 verkoop deel van perceel. Over op:
Legger 5885/3: Nieuwe sectie E-3387. In 1969 verbouw. Over op:
Legger 5885/4: In 1970 stichting. Over op:
Legger 5885/5: In 1977 vernieuwing (verbouw woning). Over op:
Legger 5885/6: In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 7679/1: Nieuwe sectie M-522. Huis, schuren en grasland aan de Radewijkerbeek. In 1986 verkoop gedeelte van perceel. Over op:
Legger 7679/2: Nieuwe sectie M-1144. Huis, schuur en weiland aan de Westeindigerdijk.