Legger 3520/1: Sectie E-1152. Heide in ’t 3e Blok. Eigendom van landbouwer Albertus Vinke te Den Velde. Vruchtgebruiker: Hermannes Vinke. In 1908 stichting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1908 (sectie E-2464).
Fragment van kadastrale veldwerkkaart, anno 1908 (sectie E-2464).

Legger 3520/2: Sectie E-1152. Huis, bouw- en weiland in ’t 3e Blok. In 1908 stichting. Over op:
Legger 3520/4: Sectie E-2464. Huis. In 1911 vereniging van percelen en stichting schuur. Over op:

Fragment van kadastrale veldwerkkaart, anno 1911 (sectie E-2598).

Legger 3520/7: Nieuwe sectie E-2598. Huis, schuur, bouw-, grasland en heide. In 1925 successie. Over op:
Legger 3608/41: Eigendom van landbouwer Albertus Vinke. In 1926 verval vrijdom. Over op:
Legger 3608/42: In 1937 verval vrijdom. Over op:
Legger 3608/47: Sectie E-2598. Huis, schuur, gras- en bouwland. In 1938 verkoop. Over op:
Legger 4881/3: Eigendom van landbouwers Gerrit Jan Altena en Harm Stegeman te Holthone (ieder de helft). Vruchtgebruikster was: Willemina Grooten, weduwe van Hermannus Stegeman. In 1939 verkoop. Over op:
Legger 4705/10: Eigendom van landbouwer Jan Timmerman. In 1958 stichting woning. Over op:
Legger 4705/49: Sectie E-2598. Twee huizen, schuren, gras- en bouwland in ’t zgn. 3e Blok.
Legger 6396/1: Sectie E-2598. Boerderij, schuren en woning. Eigendom van G. Wolbers. In 1978 verandering van bestemming. Over op:
Legger 6396/2: Opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 7764/1: Nieuwe sectie M-483. Twee huizen, schuren en grasland, Loozen G-34 en G-34a. Eigendom van G. Wolbers.
Legger 7764/2: Nieuwe sectie M-1132. Twee huizen, tuin en grasland aan de Westeindigerdijk 2 en 4. Ter plekke zijn nu palingkwekerij Profarm Paling en boerderijcamping De Ezelhof gevestigd.