De boerderij, gefotografeerd in juli 1986 door J. Woertel te Radewijk.

Bij de aanvang van het kadaster, in 1832, bestond deze boerderij nog niet. Het perceel waarop de boerderij tussen 1861 en 1867 werd gebouwd, bestond in 1832 uit heide (sectie E-407) en was eigendom van de gezamenlijke markegenoten van Gramsbergen, Loozen en Radewijk.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

Legger 136/31: Sectie E-407. Heide. Eigendom van de marke Gramsbergen, Loozen en Radewijk. Bij de markeverdeling in 1861 overgegaan op:
Legger 1381/1: Sectie E-1332. Huis en erf in ’t zgn. Derde Blok. Eigendom van Zwier Kosters en echtgenote Hendrikjen Nijman. Zij zijn op 23 maart 1854 getrouwd in Heemse. In 1867 verkoop. Het gezin Kosters verhuisde naar Radewijk (de huidige Westeindigerdijk 14). Over op:
Legger 1574/1: Huisnr. G-23/4. Eigendom van Jan Harm Toenhake, landbouwer te Wilsum. In 1875 verval vrijdom. Over op:
Legger 1574/3: In 1884 verkoop. Over op:
Legger 1380/5: Eigendom van Jan Hendrik Reinders en Fenne Jansen. Zij zijn op 24 augustus 1849 getrouwd te Gramsbergen. In 1895 verval vrijdom. Over op:
Legger 1380/7: In 1896 herbouw. Over op:
Legger 1380/8: In 1910 stichting. Over op:
Legger 1380/12: Sectie E-1332. Huis, schuren en erf. In 1911 stichting, redres en vereniging. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1911

Legger 1380/13: Nieuwe sectie E-2606. Huis, schuren en grasland. In 1911 successie. Over op:

Legger 3704/7: Eigendom van Klaas Reinders en echtgenote Johanna Kleinebuul. Zij zijn op 2 mei 1884 getrouwd in Gramsbergen. Klaas overleed op 8 april 1916. In 1921 boedelscheiding. Over op:
Legger 4184/5: Eigendom van Jan Hendrik Reinders en echtgenote Jantje Knol. Zij zijn op 2 juni 1916 getrouwd te Gramsbergen. Het levenslang vruchtgebruik lag bij Johanna Kleinebuul, weduwe van Klaas Reinders. Zij overleed op 22 februari 1940. In datzelfde jaar vond bijbouw plaats. Over op:

Legger 4184/8: Nieuwe sectie E-3015. Huis, schuren en weiland in ’t zgn. Derde Blok. Jan Hendrik Reinders overleed op 27 maart 1956. In 1957 boedelscheiding. Over op:
Legger 5656/3: Eigendom van Klaas Reinders (geb. 1 april 1923). In 1957 verbouw. Klaas trouwde op 29 oktober 1964 te Hardenberg met Gerritje Moeken. Zij overleed drie jaar later, op 44-jarige leeftijd, op 18 augustus 1967.
Legger 5656/5: In 1969 verkoop deel van perceel. Over op:
Legger 5656/6: Nieuwe sectie E-3409. Huis, schuren en weiland. In 1969 verbouw. Over op:
Legger 5656/9: In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 7723/1: Sectie M-517. Boerderij, schuren en grasland. Eigendom van Klaas Reinders, weduwnaar van Gerritje Moeken. Levenslang vruchtgebruik: Jantje Knol, weduwe van Jan Hendrik Reinders. In 1986 verkoop. Over op:
Legger 8527/3: Sectie M-1150. Boerderij, schuren en weiland. Eigendom van G.T. Klein.