Legger 5555/1: Sectie E-1916. Bouw- en weiland. Eigendom van landbouwer Klaas Vinke (geb. 02-05-1908), wonend te Bouwhuisweg 8. In 1961 stichting enz. Over op:
Legger 5555/10: Sectie E-1916. Huis, bouw- en weiland. In 1964 splitsing enz. Over op:
Legger 5555/14: Sectie E-1916. Huis, bouw- en weiland. In 1965 verkoop enz. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1965 (sectie E-3221).

Legger 5985/5: Nieuwe sectie E-3221. Huis, schuur, stal en erf. Eigendom van landbouwer en veevoederhandelaar Gerrit Stroeve Hzn. Loozen G-33. In 1972 bijbouw. Over op:
Legger 5985/6: Sectie E-3221. Huis, erf en schuren. Loozen G-35a. In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling.
Legger 5985/7: Sectie E-3412. Huis, erf, schuur en weiland. Loozen G-33. In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling.

Fragment van kadastrale veldwerkkaart, anno 1980 (sectie M-502 en M-503).

Legger 7696/1: Sectie M-502. Huis, schuren en erf. Eigendom van veevoederhandelaar G. Stroeve. In 1986 verkoop deel van perceel. Over op legger 7696/4.
Legger 7696/2: Sectie M-503. Boerderij en grasland. In 1983 verkoop enz. Over op legger 7696/3.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1983 (sectie M-960).

Legger 7696/3: Nieuwe sectie M-960. Boerderij en bouwland. In 1986 verkoop deel van perceel etc. Over op legger 7696/5.
Legger 7696/4: Nieuwe sectie M-1146. Boerderij en bouwland.
Legger 7696/5: Nieuwe sectie M-1147. Huis, schuur en erf.