Legger 3304/20: Sectie E-1666. Bouwland. Eigendom van landbouwer Seine Gerrits en echtgenote Alberta Bras te Loozen. In 1913 stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1915 (sectie E-1666).

Legger 3304/26: Sectie E-1666. Huis en bouwland. In 1943 boedelscheiding. Over op:
Legger 5077/4: Eigendom van landbouwer Lukas Gerrits. In 1962 verkoop. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1962 (sectie E-3161).

Legger 5851/3: Nieuwe sectie E-3161. Huis en erf in ’t Loozerveld. Eigendom van groothandelaar in vlees Christiaan Willemsen te Diepenveen. In 1962 verkoop. Over op:
Legger 5920/1: Sectie E-3161. Huis en erf. Huisnr. Loozen G-22. Eigendom van aannemer Leonardus Cornelis Brammer te Rheeze. In 1963 verkoop. Over op:
Legger 5948/1: Sectie E-3161. Huis en erf. Loozen G-22. Eigendom van A.H.G. Janssen en echtgenoot N.A.M. Verhaar te ‘s-Gravenhage. In 1963 stichting. Over op:
Legger 5948/2: In 1980 ruilverkaveling. Over op:
Legger 7693/1: Sectie M-465. Huis en tuin. Eigendom van A.H.G. Janssen en echtgenoot N.A.M. Verhaar. In 1981 boedelscheiding. Over op:
Legger 7983/1: Sectie M-465. Huis en tuin. Eigendom van natuurkundige N.A.H. Verhaar te Leiden. In 1983 verkoop. Over op:
Legger 8243/1: Sectie M-465. Bungalow, erf en tuin. Eigendom van verpleegkundige H.J. Folbert.