Legger 4369/26: Sectie E-2748. Bouw- en weiland. In 1929 stichting. Over op:
Legger 4369/28: Sectie E-2748. Huis, bouw- en weiland. In 1930 stichting. Over op:
Legger 4369/29: Sectie E-2748. Huis, schuur, bouw- en weiland in ’t Loozerveld. In 1931 stichting en vereniging. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1931 (sectie E-2794).

Legger 4369/30: Nieuwe sectie E-2794. Huis en weiland. In 1933 verval vrijdom. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1934 (sectie E-2794).

Legger 4369/31: Sectie E-2794. Huis, schuren, bouwland, weiland en dennen in ’t Loozerveld. In 1957 stichting. Over op:
Legger 4369/35: In 1973 splitsing. Over op:
Legger 6517/1: Sectie E-2794. Huis, schuren, erf en grasland. Eigendom van directeur K. Pettinga te Holten. In 1974 splitsing. Over op:
Legger 6725/1: Sectie E-2794. Huis. Eigendom van machinefabrikant G. Kooiman en echtgenote J.M.C. van Ingen te Holten. In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 7783/1: Sectie M-470. Boerderij, schuren, tuin en grasland aan de Zwijzeweg G-24. Eigendom van G. Kooiman en J.M.C. van Ingen. In 1986 verkoop. Over op:
Legger 8613/1: Eigendom van technicus L. Veldsink en A.A.H. Slingenbergh.