In 1926 verleende het gemeentebestuur van Gramsbergen vergunning aan Gerrit Jan van den Poll en echtgenote Gezina Zwijze voor de bouw van een nieuwe boerderij in ’t Loozerveld, naar een ontwerp van Albert Frederik Bodewitz. Door ons kadastraal onderzoek kon de onbekende bouwvergunning (1926/11) alsnog worden geadresseerd.

Kadastrale hulpkaart, nov. 1927 (sectie E-2773).

Legger 4431/14: Sectie E-2773. Huis, bouw- en weiland te Loozen G-19. Eigendom van Gerrit Jan van den Poll en Gezina Zwijze. Zij zijn op 21 mei 1926 getrouwd in het gemeentehuis van Ambt Hardenberg te Heemse. In 1928 bijbouw. Over op:
Legger 4431/16: In 1934 en 1936 stichting. In 1942 redres. Over op:
Legger 4431/34: In 1949 gedeeltelijke vernieuwing en verandering van bestemming. Over op:
Legger 4431/35: Twee huizen, schuren, bouw- en weiland. In 1962 stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, augustus 1951 (sectie E-2773).

Legger 4431/36: In 1968 stichting enz. Over op:
Legger 4431/41: Eigendom van Gezina Zwijze, weduwe van Gerrit Jan van den Poll. In 1980 ruiling. Over op:
Legger 6633/6: Sectie E-2773. Huis, schuren, erf, bouw- en weiland te Loozen G-23. Eigendom van Berendina Johanna van den Poll, weduwe van Jan Hendrik Eshuis. In 1979 oprichting en inbreng in maatschap. Over op:
Legger 7286/5: Eigendom van de maatschap Jan Hendrik Eshuis en Hermannus Eshuis. In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 7800/1: Nieuwe sectie M-468. Boerderij, schuren en grasland. Eigendom van de maatschap Jan Hendrik Eshuis en Hermannus Eshuis. In 1983 boedelscheiding. Over op:
Legger 8263/1: Sectie M-468. Boerderij, erf, schuren, grasland, tuin en weiland aan de Zwijzeweg 6. Eigendom van Berendina Johanna van den Poll, weduwe van Jan Hendrik Eshuis. In 1983 inbreng in maatschap. Over op:
Legger 8265/1: Eigendom van de maatschap H. Eshuis en B.J. Eshuis-van den Poll.