Het gemeentebestuur van Ambt Hardenberg hield op 14 februari 1872 een openbare aanbesteding in café Kampman te Heemse, voor de bouw van een nieuwe lagere school in Bergentheim, naar een ontwerp van de architecten W. & F.C. Koch te Zwolle. Aannemer Roelof Vasse te Hardenberg won de aanbesteding met zijn inschrijving van 3.996 gulden.

Provinciale en Overijsselsche courant, 29 januari 1872.
De zgn. ‘eerste steen’ werd nog datzelfde jaar (1872) gelegd door wethouder Jan Berend Bolks. De steen van het in 1935 gesloopte schoolgebouw is bewaard gebleven in het museum te Hardenberg.
Kadastrale hulpkaart, anno 1877. De nieuw gebouwde school is ingetekend op het kadastrale perceel sectie H-1197.
Kadastrale veldwerkkaart, 8 juli 1921 (sectie H-1197).

‘De Vechtstreek’, d.d. 8 september 1934:
“De drie openbare scholen te Bergentheim, Collendoorn en Sibculo zijn ingaande 1 september opgeheven. Het gemeentebestuur, vertegenwoordigd door den loco-burgemeester den heer Oostenbrink en den gemeentesecretaris den heer Resink heeft den 31 augustus de beide eerste scholen bezocht; en officieel gesloten. De heer Oostenbrink dankte de hoofden dier scholen, de heren Brouwer en Graatsma, voor wat zij gedaan hebben in ’t belang van het onderwijs in genoemde buurtschappen”.

In april 1935 besloot de gemeenteraad van Ambt Hardenberg het leegstaande schoolgebouw te verkopen aan de heer Klinkhamer te Vriezenveen voor f. 735,-

Kadastrale hulpkaart, anno 1939. De contouren van het afgebroken schoolgebouw zijn ingetekend en een nieuw deel van de Brinkweg loopt over het terrein (sectie H-1197)
Kadastrale hulpkaart, anno 1968.