Op de oudste kadastrale kaart van 1832 is ’t Brink gesitueerd op de zgn. ‘Roet en Mast Esch’ en eigendom van Lugger Brink en echtgenote Dina Slot. Het erf is geregistreerd op legger nr. 48 als sectie H-153. Lugger, afkomstig uit Holthemerbroek, was op 29 december 1782 te Hardenberg getrouwd met Dina Hendriks Slot uit Bergentheim. Lugger was landbouwer, maar ook cathechiseermeester.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

Legger 48/2: Sectie H-153. Huis en erf. Lugger overleed op 5 november 1836 in huisnr. 10 te Bergentheim. Zijn vrouw stierf een jaar later, op 5 augustus 1837. In 1862 werd ’t Brink door de erfgenamen verkocht. Over op:
Legger 2058/1: Eigendom van Frederikus aan het Rot, onderwijzer te Bergentheim (zie hulpregister no. 4 hypotheken, deel 164, nr. 46). Hij trouwde op 9 augustus 1862 te Heemse met Janna Kooyker uit Dalfsen. Zij overleed een jaar later, op 11 juni 1863. Daarna hertrouwde de schoolmeester op 28 oktober 1864 te Heemse met Elsje Wunnink. In 1865 werd ’t boerderijtje gesloopt en werd de kavel samengevoegd met ’t naastgelegen perceel H-154. Elsje Wunnink overleed op nieuwjaarsdag 1866. Vervolgens trad de schoolmeester voor de derde keer in ’t huwelijk, en wel op 20 maart 1868 te Heemse met Hermina Eshuis uit Rheeze. Over op:
Legger 2058/5: Nieuwe sectie H-877. Bouwland en grasgrond op de zgn. Roest- en Mast Esch. In 1869 stichting nieuw huis en erf op nagenoeg dezelfde locatie als de voormalige boerderij. Over op: 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1869.

Legger 2058/8: Nieuwe sectie H-972. Huis en erf. Huisnr. C-32. Eigendom van Frederikus aan het Rot, hoofd der school te Bergentheim.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1880.

In 1888 vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1888.

Legger 2058/22: Nieuwe sectie H-1449. Huis, schuur en erf. Frederikus aan het Rot overleed op 5 januari 1907, op 78-jarige leeftijd. In 1908 bijbouw schuur. Over op:
Legger 2058/32: In 1909 verbouw en hermeting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1909.

Legger 2058/33: Nieuwe sectie H-2168. Huis, schuur, bouwland en weg. In 1913 boedelscheiding. Over op:
Legger 6327/21: Eigendom van de ongehuwde Evert Jan aan het Rot, landbouwer, en broer Herman aan het Rot en echtgenote Evertjen Meijerink. Zij zijn op 15 juni 1894 getrouwd te Heemse. In 1915 stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1917.

Legger 6327/27: Huis, kookhuis, schuren, bouwland en weg. In 1936 redreskaart en vereniging. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1936.

Legger 6327/33: Nieuwe sectie H-3017. In 1940 boedelscheiding. Over op:
Legger 11034/9: Eigendom van Frederikus aan het Rot (geb. 07-08-1899), landbouwer. In 1957 sloping en bijbouw. Over op:
Legger 11034/13: In 1959 gedeeltelijk vernieuwd. Op:
Legger 11034/14: In 1960 bijbouw. Over op:
Legger 11034/15: In 1968 verkoop. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1968.

Legger 11034/16: Nieuwe sectie H-4254. Huis, schuren, bouw- en weiland. In 1970 uitbreiding. Over op:
Legger 11034/17: Huis, schuren, bouw- en weiland aan de weg van Hardenberg naar Mariënberg. In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling.
Legger 21869/1: Nieuwe sectie AC-139. Huis, erf en weiland aan de Buurtweg. Eigendom van landbouwers H. en J.H. aan het Rot.