Het kadastrale perceel sectie H-463 is ontstaan in 1849 bij de verdeling van de markegronden van Bergentheim. Decennia later zou het voor het eerst worden bebouwd. In 1922 verleende de gemeente Ambt Hardenberg vergunning aan Hendrik Olsman en echtgenote Gezina ten Brinke voor de bouw van een woon-winkelhuis en schuur op het perceel met dennen.

Kadastrale hulpkaart, mei 1923 (sectie H-463).

Legger 8559/5: Sectie H-463. Huis, schuur en bouwland. In 1923 stichting. Over op:
Legger 8559/6: In 1930 bijbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, mei 1936 (sectie H-463).

Legger 8559/7: Sectie H-463. Huis, bakkerij, schuur en bouwland. In 1942 verkoop deel van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, januari 1942 (sectie H-3254).

Legger 8559/10: Nieuwe sectie H-3254. Huis, bakkerij, schuren en bouwland. In 1956 verbouw en splitsing. Over op:
Legger 8559/11: Sectie H-3254. Twee huizen, bakkerij, schuren en tuin op de Roet en Mast Es. In 1966 boedelscheiding. Over op:

Kadastrale hulpkaart, juni 1966 (sectie H-4064).

Legger 14560/2: Nieuwe sectie H-4064. Huis, winkel en erf te Bergentheim C-74. Eigendom van de winkeliersters G. en J. Olsman. In 1968 werd een deel van het perceel verkocht aan de gemeente Hardenberg. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1968 (sectie H-4211).

Legger 14560/3: Nieuwe sectie H-4211. Huis, winkel en erf op de zgn. Roet- en Mast Es. In 1977 stichting enz. Over op:
Legger 14560/4: In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, 21 oktober 1969 (sectie AC-104)

Legger 19637/2: Nieuwe sectie AC-104. Huis, schuren, erf, winkel en tuin te Bergentheim C-74. Eigendom van G. en J. Olsman. In 1980 verkoop deel van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, (sectie AC-707).

Legger 19637/3: Nieuwe sectie AC-707. Huis, schuur en tuin aan de Buurtweg 2.