Het Sniederhuus, d.d. 13 juli 2020 (fotograaf: E. Wolbink, Borne)
Fragment van kadastrale hulpkaart, 28 juli 1849 (sectie H-479 is nog onbebouwd).

Legger 2593/2: Sectie H-479. Heide. Eigendom van landbouwer Hendrik Olsman. In 1869 stichting woonhuis. Over op:

Kadastrale hulpkaart, 1 augustus 1869 (sectie H-973).

Legger 2593/3: Nieuwe sectie H-973. Huis en erf. In 1875 verkoop. Over op:
Legger 3568/2: Eigendom van landbouwer en kleermaker Casper Bekker en mede-eigenaar Heres Louwes Heres. Huisnr. C-33. In 1876 verval van vrijdom. In 1877 verkoop. Over op:
Legger 3558/4: Sectie H-973. Huis en erf. Eigendom van kleermaker Kasper Hendrik Becker en echtgenote Geertien Meesters. Zij zijn op 10 oktober 1861 getrouwd te Heemse. Kleermaker Bekker was geboren in Veldhausen.

Notaris Gerard de Meyier verleed op 6 november 1878 een hypotheekakte op verzoek van landbouwer Kasper Bekker te Bergentheim. Hij verklaarde 600 gulden te hebben geleend van en schuldig te zijn aan Gerrit Jan Scholten te Bergentheim. Als onderpand voor de lening en de verschuldigde rente stelde hij zijn onroerende goederen, waaronder het huis en erf op sectie H-973 (aktenr. 43).

In 1907 boedelscheiding. Over op:
Legger 6637/1: Eigendom van landbouwer en kleermaker (snieder) Johannes Bekker of Becker en echtgenote Johanna Beniers. Zij zijn op 17 mei 1889 getrouwd te Heemse. Huisnr. C-33. In 1910 bijbouw.

In 1921 boedelscheiding. Over op:
Legger 8522/1: Sectie H-973. Huis en erf. Eigendom van landbouwer Hendrik Kasper Becker en echtgenote Hermina Klinge. Levenslang vruchtgebruiker: landbouwer Johannes Bekker.

Scan van het originele trouwboekje, d.d. 10 mei 1912 (met aanvullingen).
Samengestelde reproductie van Hendrik Kasper Becker en Hermina Klinge.

In 1925 gedeeltelijk vernieuwd. In 1928 verbouwd en in 1932 verleende de gemeente Ambt Hardenberg vergunning voor de bouw van een loodsje. Over op:
Legger 8522/7: Sectie H-973. Huis en erf. In 1935 successie. Over op:
Legger 8521/7: Eigendom van spoorwegbeambte Hendrik Kasper Becker en echtgenote Hermina Klinge. Huisnr. C-33. In 1936 redreskaart en vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, mei 1936 (sectie H-3019).

Legger 8521/10: Nieuwe sectie H-3019. Huis, schuren, erf en weiland. In 1952 boedelscheiding. Over op:

Hendrikjen Becker en echtgenoot Mannes Grondman.

Legger 12235/5: Eigendom van landbouwer Mannes Grondman en echtgenote Hendrikjen Becker. In 1956 bijbouw en in 1980 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, juni 1974 (sectie AC-134).

Legger 19988/1: Sectie AC-134. Huis, erf en weiland aan de Buurtweg. Eigendom van landbouwer Mannes Grondman en echtgenote Hendrikjen Becker.