Legger 185a/11: Sectie H-605. Heide. Eigendom van landbouwer Jan Hendrik Klever en echtgenote Gerritdina Kooijker. Zij bewoonden vanouds het erve Reinders aan de Mölinksweg. Dat verkochten ze in 1850. Ze lieten een nieuwe boerderij bouwen aan de huidige Dennenweg 1. Jan Hendrik overleed op 10 december 1852 te Bergentheim. Zoon Gerrit Jan heeft de boerderij afgebouwd. Een oud gebint in de huidige boerderij zou nog afkomstig zijn van ’t oude Reinders…

Notaris Willem Swam verleed op 14 april 1852 een hypotheekakte op verzoek van Jan Hendrik Klever en diens zoon Gerrit Jan Klever, beiden landbouwers te Bergentheim. Zij verklaarden 2200 gulden te hebben geleend van en schuldig te zijn aan landbouwer Jan Ymhoff te Duits Wielen. Als onderpand voor de lening en de verschuldigde rente verbonden ze o.a.: een huis met deszelfs grond en wheere, zijnde nieuws gebouwd… (aktenr. 1862)

Kadastrale hulpkaart, anno 1854 (sectie H-760).

Legger 185a/18: Sectie H-760. Huis en erf. In 1877 successie. Over op:
Legger 3697/5: Eigendom van Gerrit Jan Klever en echtgenote Aaltje ten Brinke. Huisnr. C-9.

Notaris J.G. Troost te Heemse verleed op 12 november 1877 de transportakte waarbij landbouwer Gerrit Jan Kleve zijn huis en erf met heide en bouwland, staande en liggende te Bergentheim voor 2200 gulden verkocht en overdroeg aan landbouwer Jan Hendrik Veurink (aktenr 838).

Legger 3741/2: Sectie H-760. Huis en erf. Eigendom van Jan Hendrik Veurink en echtgenote Gezina Plaggenmarsch. Huisnr. C-9. Jan Hendrik Veurink overleed op 10 mei 1884 te Bergentheim. Gesina hertrouwde op 8 april 1887 te Heemse met Albert Heres. In 1913 boedelscheiding. Over op:
Legger 7333/2: Eigendom van landbouwer Gerrit Jan Bouwhuis Janszn. en echtgenote Johanna Veurink. Zij zijn op 1 november 1912 getrouwd te Heemse. Levenslang vruchtgebruiker: Gezina Plaggenmarsch, weduwe van Jan Hendrik Veurink en laatst van Albert Heres. In 1916 stichting oude vernieuw en bijbouw. Over op:
Legger 7333/7: Sectie H-760. Huis, schuur en erf. Huisnr. C-9. In 1917 stichting en vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1917 (sectie H-2511).

Legger 7333/8: Nieuwe sectie H-2511. Huis, schuur, bouw- en grasland in ’t Veld. Gesina Veurink-Plaggenmarsch overleed op 13 november 1919 te Bergentheim. In 1920 successie. Over op:
Legger 7446/5: Eigendom van landbouwer Gerrit Jan Bouwhuis en Johanna Veurink. Johanna overleed op 25 maart 1923 te Heemse. Gerrit Jan Bouwhuis hertrouwde met Johanna Welink. In 1930 vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1930 (sectie H-2884).

Legger 9799/1: Nieuwe sectie H-2884. Huis, schuur, bouw- en weiland. In 1931 boedelscheiding. Over op:
Legger 9727/7: Eigendom van landbouwer Gerrit Jan Bouwhuis en echtgenote Johanna Welink. In 1933 verbouw. Over op:
Legger 9727/9: Sectie H-2884. Huis, schuren, bouw- en weiland. In 1938 verleende de gemeente Ambt Hardenberg vergunning voor de bouw van een timmerwerkplaats. Over op:
Legger 9727/10: Sectie H-2884. Huis, schuren, werkplaats, bouw- en weiland.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1950 (sectie H-2884).

In 1953 gedeeltelijke vernieuwing en stichting. Over op:
Legger 9727/14: In 1954 verkoop. Over op:
Legger 12500/7: Sectie H-2884. Huis, schuren, erf, bouw- en weiland in ’t Veld. Eigendom van Jan Bouwhuis G.J.zn. en echtgenote Jantje Heidelberg. In 1955 verval vrijdom. Over op:

V.l.n.r. Gerrit Bouwhuis, Lucas Meijerink, Gerrit Jan Meijer (knecht van de gebr. De Lange, loonwerkers), Wolter de Lange en Gerrit Jan Bouwhuis. Begin jaren ’60.
(met dank aan: Historische Vereniging Hardenberg e.o.)

Legger 12500/9: In 1967 successie. Over op:
Legger 12854/9: Eigendom van landbouwer Jan Bouwhuis G.J.zn. (geb. 22-05-1913) en echtgenote Jantje Heidelberg. In 1972 wijzigde het adres Bergentheim C-87 in Dennenweg 1. Over op:
Legger 12854/12: In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 20039/1: Nieuwe sectie AC-15. Huis en erf aan de Dennenweg 1. Eigendom van Herman en Fenny Bouwhuis. Het voorhuis van de oude, uit 1854 daterende, boerderij wordt tegenwoordig verhuurd als vakantiewoning ’t Veurhuus.