Legger 1433/11: Sectie H-511. Heide en veen in ’t Velt. Eigendom van advocaat en notaris mr. Isaac Antonie van Roijen te Zwolle. In 1857 stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, 10 juni 1857 (sectie H-806).

Legger 1433/139: Nieuwe sectie H-806. Huis, schuur en erf. In 1864 expiratie vrijdom en verkoop. Over op:
Legger 2788/102: Sectie H-806. Huis, schuur en erf. Eigendom van notaris mr. Jan Hermannus van Roijen en mede-eigenaren te Zwolle. In 1869 verkoop. Over op:
Legger 964/20: Sectie H-806. Huis, twee schuren en erf. Eigendom van koopman Egbert Warnderink Vinke te Amsterdam. Huisnr. C-74. In 1877 bijbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, 16 maart 1877 (sectie H-1216).

Legger 964/68: Nieuwe sectie H-1216. Huis en erf. Huisnr. C-74. In 1877 verkoop en ruiling.

Op 12 november 1877 begon notaris J.G. Troost met de openbare verkoop van de boerderij de Haar, op verzoek van koopman Egbert Warnderink Vinke te Amsterdam. Het eerste kavel B betrof een huis, schuur en erf en schapenschot, met bouwland, grasgrond, heide, hakhout en dennenwal, kadastraal bekend in sectie H numero 806 c.s. Het kavel werd voor 900 gulden ingezet door landbouwer Jan Willem Timmerman te Bergentheim. Veertien dagen later, bij de definitieve toewijzing, bleek landbouwer Willem Klinge de hoogste bieder voor de gecombineerde kavels 1 en 2 ad 1175 gulden (aktenrs. 809, 813 en 817).

Kadastrale hulpkaart, 31 juli 1878 (sectie H-1235).

Legger 3820/4: Sectie H-1235. Huis en erf. Eigendom van landbouwer Jan Hutten en echtgenote Hendrikjen Wijnholt. Zij zijn op 30 april 1862 te Heemse getrouwd. Huisnr. C-74. In 1879 herbouw en splitsing. Over op:

Kadastrale hulpkaart, augustus 1879 (sectie H-1258).

Legger 3820/6: Nieuwe sectie H-1258. Huis en erf. In 1883 verval vrijdom. Over op:
Legger 3820/7: In 1886 successie. Over op:
Legger 4614/5: Eigendom van landbouwer Jan Hutten, weduwnaar van Hendrikjen Wijnholt. In 1900 boedelscheiding. Over op:
Legger 5738/6: Sectie H-1258. Huis en erf. Eigendom van landbouwer Hendrik Hutten Jansz. Vruchtgebruiker: Jan Hutten. Huisnr. C-74. In 1922 vereniging en successie. Over op:
Legger 7976/6: Sectie H-1258. Huis en erf. Eigendom van landbouwer Hendrik Hutten Jansz. en echtgenote Hendrikje Wijnholt. Zij zijn op 11 mei 1894 getrouwd te Heemse. Huisnr. C-74. In 1926 bijbouw. Over op:
Legger 7976/14: In 1949 gedeeltelijk vernieuwd. Over op:
Legger 7976/19: In 1950 vereniging en verbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, mei 1950 (sectie H-3417).

Legger 7976/20: Nieuwe sectie H-3417. Huis, bouwland en grasgrond. In 1952 boedelscheiding en successie. Over op:

Kadastrale hulpkaart, augustus 1952 (sectie H-3509).

Legger 12036/3: Nieuwe sectie H-3509. Huis, bouw- en weiland. Eigendom van Hendrikje Hutten, weduwe van Jan Meulenkamp. Vruchtgebruikster was moeder Hendrikje Wijnholt, weduwe van Hendrik Hutten. In 1959 verval vrijdom. Over op:
Legger 12036/5: In 1966 verkoop. Over op:
Legger 14702/2: Sectie H-3509. Huis, wei- en bouwland. Eigendom van landbouwer Hendrik Meulenkamp en echtgenote Geesje Hofsink. Zij zijn op 13 mei 1949 getrouwd te Hardenberg. In 1968 splitsing. Over op:
Legger 14702/6: Sectie H-3509. Huis, erf, bouw- en weiland. In 1968 verkoop deel van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, 16 december 1968 (sectie H-4352).

Legger 14702/7: Nieuwe sectie H-4352. Huis, bouw- en weiland. Per 14 februari 1972 wijzigde het adres Bergentheim C-105 in Haarweg 36. In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:

Hendrikje Hutten, weduwe van Jan Meulenkamp (1896-1986) (Collectie G. Meulenkamp)
Geesje Meulenkamp-Hofsink en zoon (Collectie G. Meulenkamp)
Prentbriefkaart van de boerderij ‘Haarzicht’ (Collectie G. Meulenkamp)
Kadastrale veldwerkkaart, 11 september 1969 (sectie AB-477). Huisnr. C-105 op de T-splitsing van Haarweg en Pr├╝gelweg.

Legger 20647/3: Nieuwe sectie AB-477. Huis, schuren, erf en tuin aan de Haarweg. In 1987 over op:

Kadastrale hulpkaart, 10 februari 1988 (nieuwe sectie AB-805).