Boerderij Dubbeldam (collectie Historische Vereniging Hardenberg).

De geschiedenis van de boerderij begint in 1924. Toen liet Jonkheer Adriaan Stoop uit Ommen haar bouwen door aannemer J. Meijer uit Heemse. Jonkheer Stoop had in Brucht nogal veel ‘woeste grond’ aangekocht om te gebruiken als jachtterrein. Hij had zich in 1923 in Ommen gevestigd en bewoonde daar het landhuis De Olde Vechte aan de Zeesserweg. Hij was geboren op 9 april 1879 te Dordrecht en had een opleiding gevolgd voor mijningenieur. Zijn ouders waren Francois Stoop en Anna Fangman. Vader Francois was de oudste zoon in een gezin van elf kinderen. Vooral zijn broer Adriaan zou bekend worden als oprichter van de Dordtsche Petroleum Maatschappij in 1887. Deze Adriaan was als mijningenieur in 1879 vertrokken naar Nederlands Oost-Indië. Hij ontdekte toen dat er op Oost-Java olie in de grond zat. Met steun van familie en anderen verwierf hij zich een aanvangskapitaal om zelf als ondernemer zich bezig te houden met de oliewinning. De onderneming was zeer succesvol en kon worden uitgebreid met een raffinaderij. De DPM onderscheidde zich vooral door vooruitstrevend te zijn in de verwerking van ruwe olie tot bruikbare producten.
Vanwege zijn grote verdiensten voor het vaderland werd de heer Stoop in 1921 benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandsche Leeuw. Hij ging niet in op de mogelijkheid om ook in de adelstand te worden verheven. De kinderen van zijn oudste broer Francois, dus ook ‘onze’ Adriaan en zijn jongste broer Jacob Cornelis en diens kinderen werd wel adeldom verleend, erfelijk in de mannelijke lijn.

Jonkheer Adriaan Stoop is een tijdlang directeur geweest van de houdstermaatschappij DPM, hij was ruim bemiddeld en had nogal wat grond aangekocht in deze streken. In 1920 was hij in Amsterdam getrouwd met Johanna Cornelia de Jonge om zich dus enkele jaren later in Ommen te vestigen. Veel heide- en veengrond werd in het begin van de twintigste eeuw ontgonnen en ook jonkheer Stoop liet ongeveer honderd hectare ontginnen en stichtte er een boerderij. De eerste bedrijfsleider, de heer Verkuil, was een van de eersten in Bergentheim die een auto had, ongetwijfeld wist hij zich daarmee een zekere status te verwerven. Na hem werd het bedrijf enige tijd geleid door de heer Wensink.

Jonkheer Stoop had bij de stichting de boerderij al een naam gegeven. Nog steeds staat de naam op de zijgevel, maar op een oude foto siert de naam de voorgevel. Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid moet de naam zijn bedacht vanuit de herkomst van de heer Stoop: bij Dordrecht lag het plaatsje Dubbeldam, thans opgenomen als wijk van het zich uitbreidende Dordrecht. De naam van de boerderij moest de herinnering aan zijn geboortestad levend houden.

Na enkele pogingen tot verkoop werd de boerderij in 1933/1934 verkocht aan mevrouw Helena Johanna Savrij, vanaf 1936 weduwe van G.J. Droste, de chocoladefabrikant. Het bedrijf werd in tweeën gesplitst: boerderij Dubbeldam met 55 hectare werd verpacht aan de familie P. Dijkstra uit de omgeving van Lemmer, terwijl de familie Bouma ging boeren op de nieuwe boerderij (45 hectare) met de naam Helenahoeve (genoemd naar mevrouw Helena J. Droste-Savrij).

Kadastrale geschiedenis
Legger 8158/16: Weiland, bouwland, dennen en heide. Eigendom van grondeigenaar jonkheer Adriaan Stoop, wonend in de villa Renata te Dordrecht (later te Ommen). In 1924 verleende de gemeente Ambt Hardenberg vergunning voor de bouw van de grote boerderij. In september 1926 werd het pand van jhr. Stoop voor het eerst door het kadaster in kaart gebracht als sectie H-2600.

Kadastrale hulpkaart, anno 1926 (sectie H-2600).

Legger 8158/17: In 1929 verval vrijdom. Over op:
Legger 8158/20: In 1934 verkoop. Over op:
Legger 10201/5: Sectie H-2600. Huis, schuren, weiland, bouwland, dennen en heide. Eigendom van fabrikant Gerardus Johannes Droste junior te Haarlem. In 1934 ontginning. Over op:
Legger 10201/7: In 1938 boedelscheiding. Over op:
Legger 10663/4:
Legger 15576/1: Sectie H-3935.
Legger 20814/1: Sectie AC-1. Huis en erf aan de Hardenbergerweg 37. Eigendom van landbouwer R. Veltink. In 1980 verkoop. Over op:
Legger 21941/1: Eigendom van landbouwer H.J. Bergink en echtgenote G.J. Holterman.

Met dank aan K. Oosterkamp, Hardenberg (bron: Rondom den Herdenbergh)