De boerderij aan de Mölinksweg 5, d.d. 13 juli 2020 (fotograaf: E. Wolbink, Borne)
Foto anno 1935, toen het pand 100 jaar bestond.

Op de oudste kadastrale kaart van 1832 is ’t erf gesitueerd op ’t zgn. ‘Loo’ en eigendom van koopman Berend Venebrugge te Venebrugge. Het is geregistreerd op legger nr. 372 als sectie H nr. 82 en wordt niet met naam aangeduid op de kaart.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832 (sectie H-82).

Legger 372/63: Sectie H-82. Huis en erf op ’t Loo. Over op:
Legger 799/82: Eigendom van notaris Isaac Antoni van Roijen te Zwolle en mede-eigenaren. In 1864 ruiling. Over op:
Legger 1224/27: Eigendom van arbeider en landbouwer Hendrik Jan Timmerman aan de Dedemsvaart. In 1865 redres. Aubsieve boeking. Over op:
Legger 2510/13: Sectie H-82. Huis, erf en schuur. Eigendom van landbouwer Hendrik Jan Timmerman en echtgenote Stiena Bolks. Zij zijn op 21 mei 1863 getrouwd te Heemse. Hun huwelijk bleef kinderloos. Huisnr. C-3. In 1877 bijbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1877 (sectie H-1188).
Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1880 (sectie H-1188).

Legger 2510/57: Nieuwe sectie H-1188. Huis, schuur en erf.

Salland’s Volksblad, 6 mei 1921:
Notaris Zwamborn is voornemens maandag 23 mei bij Baving te Hardenberg te doen inzetten voor den heer H.J. Timmerman: een beste boerenplaats aan den provinciale harden weg Hardenberg-Mariënberg, bestaande uit gebouwen, plm. 30 ha. bouw- en grasland en veldgrond.

De boerenplaats werd gekocht door F. Herbert voor f. 15.000.

Legger 5551/14: Eigendom van Frederik Herbert of Herbers en echtgenote Hermina Timmerman. Zij zijn op 23 september 1892 getrouwd in Heemse. Huisnr. C-3. In 1922 verbouw. Over op:
Legger 5551/23: In 1925 vereniging van percelen en redres. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1925 (sectie H-2722).

Legger 5551/25: Nieuwe sectie H-2722. Huis, schuren, bouw- en weiland. In 1928 stichting. Over op:
Legger 5551/59: In 1929 verkoop. Over op:
Legger 9614/11: Eigendom van landbouwer Jan Willem Herbert en echtgenote Berendina Stoeten. Zij zijn op 2 juni 1922 getrouwd in Heemse.

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 29 januari 1940.

In 1941 herbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1941 (sectie H-2722).

De Vechtstreek, 25 maart 1955:
Op 90-jarige leeftijd is hij heengegaan, de oude F. Herbert uit Bergentheim. Ziek is hij eigenlijk maar even geweest, maar de lichte ongesteldheid was toch teveel blijkbaar. Jarenlang was hij ouderling der hervormde kerk, raadslid voor de christelijk historische kiesvereniging, voorzitter der hervormde schoolvereniging, voorzitter van de Coöperatieve Landbouwvereniging te Mariënberg enz.

Legger 9614/18: In 1961 boedelscheiding. Over op:
Legger 13582/10: Eigendom van landbouwer Evert Jan Herbert en echtgenote Alberta Bolks. In 1968 verkoop deel van perceel. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1969 (sectie H-4199).

Legger 13582/16: Nieuwe sectie H-4199. Huis, schuur, bouw- en weiland op ’t Loo. In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 20243/2: Nieuwe sectie AC-59. Huis, erf en cultuurgrond aan de Mölinksweg C-6 (later Mölinksweg 5).

Fragment van kadastrale veldwerkkaart, 16 oktober 1969 (sectie AC-59).
Kadastrale hulpkaart, juli 1991 (sectie AC-1395).
Kadastrale hulpkaart, februari 1993 (sectie AC-1407).

Ter plaatse is de museumboerderij van Herman Herbert gevestigd.